Çıkmadık candan umut kesilmez

İnsanların ölüm ve dirimi yüce Allah'ın takdirine bağlıdır. Bu bakımdan eceli gelmeyen kimsenin, ölümcül haldede olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. İşlerimiz içinde durum böyledir.

Kötü giden, felakete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmişde olsa düzelmeyeceğini kim söyleyebilir. Yüce Allah'tan hiçbir durumda umut kesilmez. Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse gereken çabayı harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.

İnsanların ölümü ve dirilişi yüce Allah'ın takdirine bağlıdır. Bu bakımdan eceli gelmeyen kimsenin, ölümcül haldede olsa canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. Kötü giden, felakete uğrayan işlerin yok olma noktasına gelmiş olsada düzelmeyeceğini kim söyleyebilir.

En ağır hastanın bile canı çıkıncaya kadar iyileşeceğinden umut kesilmemelidir. Elden gittiği sandığımız bir şeyle ilgilimiz büsbütün kesilmemişse, gereken çabaları harcayarak onu tekrar elimize geçirebileceğimiz umulmalıdır. Bize gitti, gidiyor dedirten nice hastalıklara ve fırsatlara tanık oluruz ki, onlarda ne hasta gider, ne fırsat kaçar.

Bundan dolayı insanın ümit kefesi daima ağır basmalıdır. Bir iş henüz sonuçlanmamışsa, sonuçlanana kadar yapılacak şeyler mutlaka vardır. Sonuca kadar umut etmekten vazgeçmemek gerekir.

İnsanların ölümü ve hayatta kalması Yüce Allah'ın takdirindedir. Bu bakımdan, ölü zamanı olmayan hiç kimsenin, ölmediği sürece iyileşeceğini ummak mümkün değildir. Çalışmalarımızda durum böyledir.

Kim kötüye giden ve felaket olan şeylerin yok olsalar bile düzelmeyeceğini söyleyebilir. Hiçbir durumda Yüce Allah'tan umut kesilemez. Gittiğini düşündüğümüz bir şey hakkında tamamen kesilmezsek, gerekli çabayı harcayarak elimizde tutabileceğimizi umabiliriz.

İnsanların ölümü ve dirilişi Yüce Allah'ın takdirindedir. Bu bağlamda, ölü zamanı olmayan herhangi birinin, ölümcül olsa bile başarısız olduğu sürece iyileşmesini ummak mümkün değildir. Kim kötüye giden ve felaket olan şeylerin yok olma noktasına ulaşmış olsalar bile düzelmediğini söyleyebilir.

En ağır hasta bile yaralanana kadar iyileşeceğinden umut kesilmemelidir. Uzaklaştığını düşündüğümüz bir şey hakkında tam olarak kesilmezsek, gerekli çabaları harcayarak elimize geri koyabileceğimiz umulmalıdır. Gittiğimizi ve gittiğimizi, ne hastanın ne de fırsatın kaçtığını söyleyen birçok hastalığa ve fırsata şahit olduk.

Bu nedenle insanın umudu her zaman ağır basmalıdır. Bir iş henüz tamamlanmadıysa, tamamlanıncaya kadar yapılması gereken her zaman vardır. Sonuna kadar umut vermemeliyiz.

  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri