Çocuğun yediği helal giydiği haram

Çocuğun sağlıklı, dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi, iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.

Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez, hor kullanır, kirletir ve paralar. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarında kullanamaz.

Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı giysilerle donatmak yanlıştır. Çocuğun iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir ancak hor kullanacağı ve kısa zamandada küçüleceği için pahalı giysiler giydirilmesi doğru değildir. Ama ona pahalı giysiler almak doğru olmaz.

Çünkü çocuk bunları hem hor kullanır hemde çabuk büyüdüğü için giysi uzun süre kullanılamaz. Böyle beşaltı ay sonra değiştirilmesi gerekecek bir çocuk giysisi için büyük paralar harcamak manasızdır. Çocuğun iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.

Çünkü büyümesi, gelişmesiyemesine bağlıdır. Ama pahalı giysi ile donatılması doğru değildir. Çünkü çocuk giyeceği hor kullanır, kirletir, yırtar.

Giysi korunsa bile beş altı ay sonra çocuğa küçük geldiğindenkullanılamaz. Çünkü büyümesi, gelişmesi yemesine, dengeli beslenmesine bağlıdır. Ama pahalı elbise giydirilmesi doğru değildir.

Elbise korunsa bile beş, altı ay sonra çocuğa küçük geldiğinden yine kullanılamaz. Çocuğun sağlıklı, güçlü ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. Yetersiz beslenen bir çocuk bazı hastalıkların kavramasına kolayca girebilir ve sağlıklı bir gelişme geliştiremez.

Bu bakımdan, gelişimi ve büyümesi ve iyi beslenmesi için ne kadar para harcandığına bakılmaksızın. Ancak, giysilere harcama yapmak doğru değildir. Çocuk giydiği elbisenin değerini takdir etmiyor, aşağılama, kir ve para kullanıyor.

Ayrıca, büyüdükçe bugün kullandıklarını kullanamaz. Bu nedenle çocuğa gereğinden fazla pahalı kıyafetler giymek yanlıştır. Çocuğun iyi beslenmesi için ne kadar para harcanır, ancak kısa sürede hor görüp küçüleceği için pahalı kıyafetler giymek doğru değildir.

Ama ona pahalı kıyafetler almak doğru olmaz. Çocuk onları hem hor görür hem de çabuk büyüdüğü için kıyafetler uzun süre kullanılamaz. Böyle altı ay sonra değiştirilmesi gereken bir çocuğun kıyafetine büyük para harcamak anlamsızdır.

Çocuğun iyi beslenmesi için ne kadar para harcanır. Çünkü büyümesi gelişememesine bağlıdır. Ancak pahalı kıyafetlerle donatmak doğru değildir.

Çocuk bunun için hor kullanıyor, kirletiyor, gözyaşı döküyor. Giysi korunsa bile, çocuk beş veya altı ay sonra gençken kullanılamaz. Çünkü büyümesi, gelişimi yemeğe, dengeli beslenmeye bağlıdır.

Ancak pahalı kıyafetler giymek doğru değildir. Elbise korunsa bile, beş, altı ay sonra çocuk için küçük olduğu için tekrar kullanılamaz.

  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Çocuğun yediği helal giydiği haram atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri