İş olacağına varır

Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. Ne yapılırsa yapılsın, ne tedbir alınırsa alınsın, o iş, ulaşacağı sonuca ulaşır. Bunu değiştirmek mümkün değildir.

Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp üzülme. Bir soruna aldırmamayı, ne yapılırsa yapılsın yine aynı sonuca ulaşılacağını anlatan bir söz. İşi oluruna bırak.

Bir iş, koşullar neyi gerektiriyorsa o yönde gelişir, ne olacaksa o olur. Sen onun yürüyüşünüdeğiştiremezsin. Bundan dolayı şu, yada bu biçimde yürümemekte olmasına boş yere üzülme.

Bir iş, şartlar neyi gerektiriyorsa o yönde gelişir, ne olacaksa o olur. İnsanlar, olup biten üzerinde az çok etkili olmakla birlikte, bunların sonuçları üzerinde etkili olamazlar. Bundan dolayı işlerin şu yada bu şekilde yürümemekte olmasına boş yere üzülmemeli, elden gelen gayret sarfedildikten sonra Allah'a güvenmelidir.

Her işin kendi akışı ve sonucu vardır. Ne yapılırsa yapılsın, hangi önlemler alınırsa alınsın, bu iş sonucuna varır. Bunu değiştirmek mümkün değildir.

Bu bakımdan, işinizin istediğiniz gibi gitmemesi konusunda endişelenmeyin. Bir sorunun nasıl göz ardı edileceğini ve ne olursa olsun aynı sonucun elde edileceğini açıklayan bir ifade. Çalışmasına izin verin.

Koşullar ne olursa olsun, ne olursa olsun bir iş bu yönde gelişir. Yürüyüşünü değiştiremezsiniz. Bu yüzden bu şekilde ya da bu şekilde çalışmadığı için üzülmeyin.

Koşullar ne olursa olsun, ne olursa olsun bir iş bu yönde gelişir. İnsanlar olan biten üzerinde az çok etkilidir, ancak sonuçlarını etkileyemezler. Bu nedenle, olayların şu ya da bu şekilde işe yaramayacağı üzücü olmamalı ve en iyi çabalarından sonra Tanrı'ya güvenmelidirler.

  • İş olacağına varır atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İş olacağına varır atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İş olacağına varır atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İş olacağına varır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İş olacağına varır atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İş olacağına varır atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri