İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz)

Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak, insandaki hantallığı, isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar, onu canlı, yetenekli ve verimli kılar. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi, maddi yöndende kazançlı yapar. Çalışkan ve hareketli insanların hem sağlıklı, hemde hayat dolu olduklarını görürüz.

Oysa, tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini kaybeder. Çalışkan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar. İnsan hantal, isteksizlik ve uyuşukluğun enerjisini kesmek için istikrarlı bir durumdan hareket etmek ve çalışmak, onu canlı, yetenekli ve verimli hale getirmek.

Ruhsal ve fiziksel olarak güçlendiğinden, finansal açıdan kârlı hale getirir. Çalışkan ve aktif insanların hem sağlıklı hem de hayat dolu olduğunu görüyoruz. Ancak, tembel kişi hantal olur ve iş yapma yeteneğini kaybeder.

Çalışkan insanlar açılır ve daha faydalı işler yaparlar.

  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz) atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri