İbadetde gizli kabahatde

Yüce Allah'ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri, ibadet olmaktan çıkar.

Benzer şekilde kabahatde başkalarına gösterilecek bir şey değil, tam tersi utanılacak bir şeydir. Bu bakımdan onuda açıktan açığa yapmak insana yakışmaz, gizlenmeli ve örtülmelidir. Yapılan iyilikler göstermelik olmamalı, işlenen suçlar, ayıplar açığa vurulmamalıdır.

İbadet Allah ile kul arasındadır. İbadeti başkalarına gösteriş için yapanlar Allah'ın emirlerini, kulluk görevini yerine getirmemiş olurlar. İnsan bazı kusurları yaparak olgunlaşır, tecrübe kazanır.

Bunun için olgunlaşmamıza yarayan kusurlarında gizlenmesinde yarar vardır. İbadet gösteriş için yapılmaz. Kul, Allahtanrısına karşı olan borcunu elalem görsün diye yaparsabu, ibadet olmaktan çıkar.

Kabahat, kamunun kınadığı bir şeydir, onada gizlilik yakışır. Yüce Tanrı'nın emirlerini yerine getirmek herkese borçludur ve göstermekten uzaktır. Gerçek inananlar başkalarının görebilmesi için ibadet etmezler.

Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri ibadet olmaktan çıkar. Benzer şekilde, kabahatlerde başkalarına gösterilecek bir şey değildir, ama tam tersi utanılacak bir şeydir. Bu bağlamda, açıkça yapmak iyi değildir, gizlenmeli ve örtülmelidir.

İyilikler gösterilmemeli, işlenen suçlar ve kusurlar ifşa edilmemelidir. İbadet Allah ile hizmetkarı arasındadır. Başkalarını göstermek için ibadet edenler Tanrı'nın emirlerini ve hizmetçilerini yerine getirmezler.

İnsan bazı kusurlar yaratarak olgunlaşır ve deneyim kazanır. Bunun için, olgunlaşmamıza yardımcı olan kusurlarında gizlemek yararlıdır. Gösteri ibadet için yapılmaz.

Hizmetçi Allah'a karşı borcunu alırsa, alabilsin, ibadet etmeyi bırakır. Kabahat halkın kınadıkları bir şeydir ve mahremiyete uygundur.

  • İbadetde gizli kabahatde atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İbadetde gizli kabahatde atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İbadetde gizli kabahatde atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İbadetde gizli kabahatde atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İbadetde gizli kabahatde atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İbadetde gizli kabahatde atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri