İmam osurursa cemaat sıçar

Yöneticilerin kötü bir iş yapmaları, onların buyruğundakilerin daha kötü bir iş yapmalarına yol açar. Bir toplumda veya iş yerinde yetkili olan yöneticiler küçük kusur, hata işleseler, onların yönetimindeki halk veya kişiler daha büyük kusur ve suç işlerler. Baştakinin küçük bir suç işlemesi, onun buyruğu altındakilerin büyük suç işlemelene yol açar.

Bir toplumun ve iş yerinin başındaki yetkili kişiler, küçük bir kusur ve hata işlerse eğer onun buyruğu altındaki kişiler o kusur ve hataların daha büyüğünü işler. Kötü bir iş yapan yöneticiler, emrinde olanların daha kötü bir iş yapmasına neden olur. Bir toplulukta veya işyerinde yetkin yöneticiler küçük kusurlar, hatalar yaparlar ve yönetimi altındaki insanlar veya insanlar daha büyük kusurlar ve suçlar işlerler.

Diğer kişinin küçük bir suç işlemesi onun emrinde olanlara yol açar. Bir toplumun ve işyerinin başındaki yetkililer küçük bir hata ve hata yaparsa, onun emrindeki kişiler bu kusur ve hatalardan daha fazlasını işler.

  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İmam osurursa cemaat sıçar atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri