İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer

Yorucu olmayan işlerde kendisinden yararlanılamayan kişi, ağır işlere koşulur. Zeka, yetenek ve eğitim gerektiren nitelikli bir işte verim elde edilemeyen kişi, daha zor ve ağır olan, genellikle bedensel olarak yapılan işlerde çalışmak zorunda kalır. Kutan, tarla sürmekte kullanılan pulluk, büyük saban.

Zeka, yetenek ve eğitim gerektiren, yorucu olmayan işlerde tutunamayan, kendisinden istenilen verim alınamayan ve yeteri kadar yararlanılamayan kişi, daha zor, yorucu ve ağır işlerde çalışmak zorunda kalır. Bu da genellikle fiziki güç kullanacağı bedensel olarak yapılan işler olur. Yorucu olmayan işlerde kullanılamayan kişi ağır işe tabidir.

İstihbarat, yetenek ve eğitim gerektiren nitelikli bir işte verimlilik elde edemeyen bir kişi, genellikle bedensel olarak daha zor ve daha ağır işlerde çalışmak zorundadır. Kutan, pulluk sürme için kullanılan, büyük pulluk. İstihbarat, yetenek ve eğitime ihtiyaç duyan, yorucu olmayan işlerde bulunamayan, istenen verimliliği elde edemeyen ve yeterince faydalanamayan kişi, daha zor, yorucu ve ağır işlerde çalışmak zorundadır.

Bu genellikle fiziksel olarak fiziksel güç kullanılarak yapılan iştir.

  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İnek gibi süt vermeyen öküz gibi kutan sürer atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri