İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde

İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. Dolayısıyla herkes gibi oda yaşamak için çabalamaya başlar. Ne var ki, yaşadığı hayat şartlarının zorluğu, insanı doğduğu yerin dışına iter.

İnsanda istemeden geçimini temin ettiği yerde kalır, orayı yurt edinir. İnsan doğduğu yeri değil, geçimini sağladığı yeri yurt edinir. Doğup büyüdüğü yere özel bir sevgi duyar.

İnsan mutlaka bir yerde doğar. Burası onun anayurdu, baba ocağıdır. Fakat insanoğlu, doğduğu yeri ne kadar severse sevsin, hayatını nerede sürdürebilecek nerede kazanabilecekse, oraya kadar gider ve orada hayatını sürdürür.

Bu durum milletler için de aynıdır. Birçok kavimler, tarih içinde yer değiştirmişlerdir. İnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir hayata girerler.

Böylece herkes gibi bir oda yaşamaya çalışır. Bununla birlikte, yaşam koşullarının zorluğu insanları doğdukları yerden iter. Geçimini istemeden gerçekleştirdiği yerde kalır ve ülkeyi alır.

İnsan doğduğu yeri değil, anavatanını alır. Nerede doğduğu ve büyüdüğü için özel bir aşkı var. İnsan bir yerde doğar.

Burası vatanı, babasının kalbi. Ama doğum yerini ne kadar seviyor olursa olsun, nerede yaşayabiliyorsa ve nereden kazanabiliyorsa oraya gider ve orada yaşar. Bu uluslar için de geçerlidir.

Tarihte birçok kabileler yerlerinden edilmiştir.

  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki İ Harfi ile Başlayan Atasözleri