Şahin ile deve avlanmaz

Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez. Her işi yapmanın bir yolu, yöntemi, araç gereci vardır. Küçük bir şeyi elde edecek yöntemle büyük bir iş yapmaya kalkışılırsa başarı elde edilemez.

Bazı araçlar, ancak küçük şeyleri elde etmek için yeterli olur. Bu bakımdan, küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araç, büyük şeyleri elde etmeye yetmez. Her işi yapmanın bir yöntemi vardır.

Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araç, büyük şeyleri elde etmek için yeterli olmaz. Bir amacı gerçekleştirmek için onu büyüklüğüne uygun araç kullanılmalı, boşa gayret sarf edilmemelidir. Küçük şeylere ulaşmak için yeterli araçla büyük şeylere ulaşılamaz.

Her işi yapmak için bir yol, bir yöntem, bir araç vardır. Küçük bir şey elde edecek bir yöntemle büyük bir iş yapmaya çalışırsanız başarı elde edilemez. Bununla birlikte, bazı araçlar küçük şeyleri başarmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, küçük şeyleri başarmak için yeterli araç büyük şeyleri başarmak için yeterli değildir. Her işi yapmak için bir yöntem var. Küçük şeyleri başarmak için yeterli olan araç büyük şeyleri başarmak için yeterli değildir.

Bir amacı gerçekleştirmek için, boyutuna uygun bir araç kullanılmalı ve hiçbir çaba gösterilmemelidir.

  • Şahin ile deve avlanmaz atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Şahin ile deve avlanmaz atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Şahin ile deve avlanmaz atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Şahin ile deve avlanmaz atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Şahin ile deve avlanmaz atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Şahin ile deve avlanmaz atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri