Şap ile şeker bir değildir

Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı görünürler. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar. İnsanlarda dış görünüşe göre aldatıcı olabilir.

Görünüşe bakıp bir yargıya varmak doğru değildir. Şap, alüminyum ve potasyum sülfatından veya amonyum alüminyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, tadı buruk, antiseptik bir madde. Bazı nesneler ve varlıklar görünüşleri bakımından aynı görünür.

Bununla birlikte, doğa ve madde bakımından çok farklıdırlar. Görünüşe göre insanlarda aldatıcı olabilir. Ona bakmak ve yargılamak doğru değil.

Şap, alüminyum ve potasyum sülfat veya amonyum alüminyum sülfattan oluşan, sıcak suda çözünür, büzücü bir antiseptik madde.

  • Şap ile şeker bir değildir atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Şap ile şeker bir değildir atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Şap ile şeker bir değildir atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Şap ile şeker bir değildir atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Şap ile şeker bir değildir atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Şap ile şeker bir değildir atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri