Aç ayı oynamaz

Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir, insan yada hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır. Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir. Çünkü canlılar enerji ihtiyaçlarını beslenerek karşılarlar.

İnsanlar, temel ihtiyaçları karşılandığı ölçüde mutlu olurlar. Görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmeye çalışırlar. Birine iş yaptırabilmek için önce onu doyurmalıyız.

Hayvan yada insan, tüm varlıklar açken bir işlevi yerine getiremez, onlar doyurulmalıdır ki, kendilerinden istenen işi yapsınlar. Açlığın önemini anlatır. İnsan, yaşamını sürdürebilmek için yemek, içmek gibi doğal gereksinimlerini karşılamak zorundadır.

Karnı aç olanın iyi ve güzel şeyler düşünmesine olanak bulunmadığı gibi güler yüzlü ve neşeli olmasıda beklenemez. Çalışan kişilerin maddi bakımdan doyurulmaları gerekir. Aksi takdirde görevlerini yapmazlar.

Yapsalarda üstün verimlilik sağlanamaz. Emeğinin tam karşılığını alamayan veya alamadığım düşünen kişiler gönülsüz çalışırlar. Buda iş konusunda istenilen seviyeye ulaşamamak demektir.

Böyle bir tutumun, hem çalışana hemde çalıştırana zararı dokunur. Genellikle az ücret alanlar ile tembelliği kaçamak olarak değerlendirenlerin kendilerini savunmak için söyledikleri bir söz isede gerçekte çalışana hakkını vermek gerektiğini vurgulamak üzere söylenir. Bir kimseden görev bekliyorsak, önce onun geçimini sağlamak gerekir.

Bir insandan yada herhangi bir canlıdan iş bekleniyorsa ona mutlaka emeğinin karşılığı verilmeli, iş yapması bekleniyorsa tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır. İnsan ve hayvan, her şeyden önce karnını doyurmayı düşünür. Emeğinin geri dönüşü, ister kişi ister hayvan olsun, çalışacak olan kimseden tatmin edilmemelidir.

Emeğinin geri dönüşü, işi beklenen kimseden atılmamalıdır. Çünkü canlılar enerji ihtiyaçlarını besleyerek karşılarlar. Temel ihtiyaçları karşılandığı sürece insanlar mutlu olurlar.

Görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmeye çalışırlar. Birinin iş yapmasını sağlamak için önce onu beslemeliyiz. Hayvan ya da insan bütün varlıklar açken bir işlevi yerine getiremez, kendilerine istenen işi yapmaları için tatmin olmaları gerekir.

Açlığın önemini anlatır. Hayatta kalabilmek için insan yeme ve içme gibi doğal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Açların iyi ve güzel şeyler düşünmesi mümkün değildir, ayrıca gülümseyen ve neşeli olması beklenemez.

Çalışanlar mali açıdan tatmin olmalıdır. Aksi takdirde görevlerini yerine getirmezler. Olsa bile, üstün verimlilik elde edilemez.

Emeklerinin veya işlerinin tam değerini alamayacaklarını düşünenler isteksizce çalışabilirler. Bu, istenen iş seviyesine ulaşmamak anlamına gelir. Böyle bir tutum hem çalışana hem de çalışana zarar verir.

Genel olarak, tembellikleri kaçamak olarak görenlerin ve kendilerini savunmak için söyledikleri şeyin aslında çalışanlarına hak vermesi gerektiğini vurgulamak söylenir. Birinden bir görev bekliyorsak, geçimini sağlamak gerekir. Bir kişiden veya herhangi bir canlıdan bir iş bekleniyorsa, ona emeği verilmeli ve iş yapması bekleniyorsa, tüm ihtiyaçlar karşılanmalıdır.

İnsan ve hayvan her şeyden önce mideyi besler.

  • Aç ayı oynamaz atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Aç ayı oynamaz atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Aç ayı oynamaz atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Aç ayı oynamaz atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Aç ayı oynamaz atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Aç ayı oynamaz atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri