Aç yanından kaç

Aç insan tehlikelidir. Tembellik, üşengeçlik nedeniyle yoksulluk çeken kişi ile arkadaş olmaya gelmez. Çünkü sonu gelmeyen istekleriyle seni rahatsız eder.

Daha kötüsü, kendi çıkarı için sana her türlü kötülüğü yapabilir. Yoksul ile arkadaş olmaya gelmez. Dahası, kendi çıkarı için sana fenalık yapabilir.

Tembellik ve kendi rahatlığına düşkünlüğünden dolayı yoksulluk çeken kimseyle arkadaşlık kurulmaz. Bu kimseler ihtiyaçlarını kendileriyle arkadaşlık eden kimseler vasıtasıyla karşılamak ister. Kendi menfaatleri ve çıkarları için gerekirse çevresindeki insanlara kötülük yaparlar.

Aç insanlar tehlikelidir. Tembellik, tembellik nedeniyle yoksulluktan muzdarip olan kişi ile arkadaş olmaya gelmez. Çünkü sonsuz istekleri sizi rahatsız ediyor.

Daha da kötüsü, kendi yararı için size her türlü kötülüğü yapabilir. Fakirlerle arkadaş olmaya gelmiyor. Dahası, kendi yararı için seni kötü yapabilir.

Kendi rahatlığının tembellik ve hoşgörü nedeniyle, yoksulluktan muzdarip olanlarla hiçbir dostluk kurulmaz. Bu insanlar, onlarla arkadaş olan insanlar aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Kendi çıkarları ve çıkarları için gerekirse etrafındaki insanlara kötülük yaparlar.

  • Aç yanından kaç atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Aç yanından kaç atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Aç yanından kaç atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Aç yanından kaç atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Aç yanından kaç atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Aç yanından kaç atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri