Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş

İnsana en yakını bile kötülük edebilir. Bir kimseye en büyük kötülük, yapılan iyiliğin değerini bilmeyen yakınlarından ve kendi yetiştirdiği insanlardan gelir. Uzakta olan diğer insanlardan pek kötülük, nankörlük gelmez.

Dostlarımıza ve bizi yetiştirenlere karşı nankörlük etmemeliyiz. Bir kişi veya topluluğa en büyük zararı yine o kişi veya topluluk ile çok yakın ilişkide olan kişi veya kişiler verir. Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş.

Bir kimseye en büyük kötülük, nankör olan yakınlarından ve kendi yetiştirdiklerinden gelir. Bazen bizim yakın gördüklerimiz veya yetiştirdiğimiz, emek verdiğimiz insanlardan kötülük görürüz. Halbuki onlardan bu kötülüğü beklemeyiz.

İyiliklerimizin karşılığını kötü alırsak buda insana ağır gelir. İnsana en yakın olan bile kötü olabilir. Bir insan için en büyük kötülük, yapılan iyiliğin değerini ve büyüdüğü insanları bilmeyen akrabalarından gelir.

Çok uzak olmayan, diğer uzak insanlardan nankörlük. Arkadaşlarımıza ve bizi yetiştirenlere nankör olmamalıyız. Bir kişiye veya topluluğa en büyük zarar, o kişi veya toplulukla yakın temasta bulunan kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Ağaca bir balta ile vurdular ve gövdemden sapı söylediler. Bir kişiye en büyük kötülük, nankör akrabalarından ve kendini geliştirmekten gelir. Bazen gördüğümüz veya yetiştirdiğimiz insanlardan kötülük görür ve birlikte çalışırız.

Ancak, bu kötülüğü onlardan beklemiyoruz. Malımız için kötü bir değer alırsak, bu insanlar için ağır olacaktır.

  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri