Abdala malum olur

Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söylenen bir söz. Abdallar keramet gösterip olacakları önceden bilebilirler. Her insanın akıl erdiremeyeceği sırlar onlara açılır.

Abdallar gezginci dervişler idi. Bu bakımdan nerede akşam, orada sabah yaşar ve bir hırka bir lokma ile geçinirler, kimsenin işine karışmaz, dünyalık hiçbir hususta fikir beyan etmezlerdi. Saf insanların olaylar hakkındaki isabetli görüşleri ile alay etmek için kullanılır.

Abdalın halk arasında Allah'a yaklaşmış bir kişi olduğu kabul edilmiştir. Bu kişinin olayları daha önceden sezdiği ve haber verdiği inancı yaygındır. Ancak, bu sözcük, aptal biçimine sokularak, yakında ne olup biteceğini sezip haber veren kimselerle alay etmek için söylenir.

Kimi kez olayları önceden sezip haber verenler çıkar. Bu tamamen rastlantıdır. Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için şaka yollu söylenir.

Eskiden bazı gezgin dervişlere abdal denirdi. Abdal yakında ne olup biteceğini bildiğini ve daha önceden haber verdiğini iddia eder. Çünkü abdalın Allah'a yaklaşmış bir kişi olduğuna inanılır.

Ancak bu söz, daha çok, böyle iddialarda bulunan kişilerle alay etmek için söylenir. Abdal halk arasında Allah'a yakın ve ermiş, bilen derviş olarak anılmaktadır. Bu kişilerin daha yaşanmadan olayları sezdiği ve haber verdiği yaygındır.

Bir şey önceden haber veren insanlar için bir kelime olacak. Abdals, mucize gösterip göstermeyeceklerini önceden bilebilirler. Herkesin düşünemediği sırlar onlara açılır.

Abdal bebek arabası dervişleridir. Akşamları, sabahları orada yaşadıkları ve bir hırka ile geçirdikleri bu bağlamda, kimsenin işine müdahale etmiyorlar, dünya herhangi bir görüş belirtmedi. Olaylar hakkında doğru görüşlere sahip saf insanlarla alay etmek için kullanılır.

Abdal'un insanlar arasında Allah'a yaklaşan bir kişi olduğu kabul edildi. Bu kişinin olayları daha önce algılayıp bildirdiği inancı yaygındır. Bununla birlikte, bu kelimenin ne olacağını algılayan herkesle dalga geçtiği ve yakında bu konuda bilgilendirileceği söyleniyor.

Bazen olayları tahmin eden ve bilgilendiren insanlar vardır. Bu tamamen tesadüf. Bir şeyin olacağını önceden bildirenler için şaka yollu söylenir.

Bazı gezgin dervişlere eskiden abdal denirdi. Abdal yakında ne olacağını bildiğini ve daha önce bilgilendirdiğini iddia ediyor. Çünkü abdalın Allah'a yaklaşan bir kişi olduğuna inanılıyor.

Bununla birlikte, bu kelimenin daha çok bu tür iddialarda bulunan insanlarla dalga geçtiği söylenir. Abdal, insanlar arasında Tanrı'ya yakın ve tanıyan bir derviş olarak bilinir. Bu kişilerin olayları gerçekleşmeden önce algılamaları ve bildirmeleri yaygındır.

  • Abdala malum olur atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Abdala malum olur atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Abdala malum olur atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Abdala malum olur atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Abdala malum olur atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Abdala malum olur atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri