Acı patlıcanı kırağı çalmaz

Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez, pek çok zorluğa katlanabilir, çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hale gelmiş kimselerde, tutar bir yanları olmadığı için felaketlerden çekinmezler. Herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.

Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, daha sonra karşılaşacakları zorluklarıda atlatıp başarılı olurlar, zorluklar onlara zarar vermez. Hayatta birçok problemlerle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorluklarıda atlatıp başarı ile çıkarlar. Haylaz işe yaramayan kimsenin bozulacak fazla bir şeyi kalmamıştır.

Erdemsiz kimsenin nesi vardır ki, onu yitirsin yada ona herhangi bir zarar gelsin. Değersiz kişiler, zararlı sonuçlardan etkilenmez. Değersiz kişiler, zararlı sonuçlardan etkilenmezler.

Gerek yaradılıştan, gerekse eğitim ve öğretim olanakları bulunmadığı için bilgisiz kalmış, yaşamdan umduklarını elde edememiş kişilerin, kendilerine gelecek tehlikelerden çekinmelerine, korkmalarına gerek kalmaz. Bu, tıpkı acı patlıcanın kırağı yüzünden kaybedecek değeri olmamasına benzer. Çünkü kırağının kendisine yapacağı bir zarar kalmamıştır.

Bunun gibi yaşamın çeşitli zorluklarına, acılarına katlanmış kişilerde gelecek tehlikeleri, kötülükleri umursamazlar. Bu söz, yaşamları süresince herhangi bir değere sahip olamayanlara hiçbir zarar gelmeyeceği düşüncesini şaka yollu anlatmak için söylenir. Kırağı, sabahleyin bitkiler üzerinde görülen donmuş çiğ.

İşe yaramayan kişilere zararlı etkenler fazla tesir etmezler. Zira böyle kişilerin ne bozulacak bir düzenleri, nede düzgün işleyen bir işleri vardır. Olay yoksa problemde yok demektir.

Keza zorluklara alışmış ve hayatın güçlüklerine göğüs germesini bilen kişilere, kötü durumlar pek tesir etmez. Böyle kişiler pek çok şeye tahammül edebildikleri gibi kolay kolayda pes etmezler. Korkusuzca bir hareket tarzı belirlemek gerektiği durumlarda söylenir.

Zorlukların üstesinden gelenler başka zorluklarda hemen boyun eğmez, acıya göğüs gerer. Cefakeş kimselerin ufak tefek rahatsızlıklardan, sıkıntılardan mütessir olmadığını ifade eder. Kötü durumda olan herkes ortaya çıkacak yeni kötü durumları etkilemez, bu tür kötü durumlara alıştığı için birçok zorluğa katlanabilir.

Buna ek olarak, işe yaramaz hale gelen insanlar afetlerden korkmazlar çünkü miktarın bir tarafı yoktur. Benzer kötü durumlar, herhangi bir duruma alışkın olan kişileri etkilemez. Hayatta birçok sorunla karşılaşan ve başarılı bir şekilde onlardan çıkanlar daha sonra karşılaşacakları zorlukları aşacak ve başarılı olacaklar, zorluklar onlara zarar vermeyecek.

Hayatta birçok sorunla karşılaşan ve başarıyla çıkanlar bundan sonra karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelip başarılı bir şekilde ortaya çıkacaklardır. Hiç kimsenin çalışmadığı, bozacak fazla bir şeyi yoktu. Erdemli bir kişi onu kaybederse veya ona herhangi bir zarar gelirse ne yapmalı? Değersiz insanlar zararlı sonuçlardan etkilenmez.

Değersiz insanlar zararlı sonuçlardan etkilenmez. Bilgisiz ve yaşam için umduklarını elde edemeyen insanlar, yaratılışları veya eğitim ve öğretim fırsatlarının eksikliği nedeniyle kendilerine gelebilecek tehlikelerden korkmak zorunda değildir. Bu acı patlıcanın dondan dolayı kaybedecek bir değeri olmadığı gibi.

Çünkü hoarfrostu için hiçbir hasar kalmadı. Bunun gibi çeşitli zorluklara ve yaşam acılarına katlanan insanlar, tehlikeleri ve kötülükleri umursamazlar. Bu kelime, yaşamları boyunca hiçbir değeri olmayanlara zararsızlık düşüncesiyle söylenir.

Hoarfrost, sabahları bitkiler üzerinde donmuş çiğ. Zararlı faktörler çalışmayan insanları etkilemez. Çünkü bu insanların ne rahatsız edici bir düzeni ne de düzgün işleyen bir işi vardır.

Bir olay yoksa, sorun değil demektir. Aynı şekilde, zorluklara alışkın olan ve yaşamın zorluklarıyla nasıl yüzleşeceğini bilenler, kötü durumları etkilemez. Bu insanlar pek çok şeye tahammül edebildikleri için kolayca vazgeçmezler.

Korkusuz bir eylem tarzının belirlenmesinin gerekli olduğu durumlarda söylenir. Zorlukların üstesinden gelenler hemen başka zorluklara boyun eğmez, acı çeker. Cefakeş, kimsenin küçük rahatsızlıklardan ve sıkıntılardan uzak olmadığını belirtiyor.

  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri