Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu

Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin yada yoksul haliyle ölçülemez. Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. Kimileride zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır.

Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez, zengin olmakda değerini artırmaz. Pul, eskiden kullanılmış en küçük metal para. Çul, giysi.

İnsanın değeri zengin olmakla artmaz. Yoksullukda insanın değerini azaltmaz. Öte yandan değersiz insan kılık kıyafetle değer kazanmaz.

Nasıl ki çulu olmayan eşek, eşek olmaktan çıkmaz. İnsanların değerleri zengin olmakla hem artmaz, hemde azalmaz. Yoksulluk ve fakirlikte insanların değerini yükseltip, azaltmaz.

Diğer yandan değersiz insan kılık kıyafetle değer kazanmaz. Nasıl ki çulu olmayan eşek, eşek olmaktan çıkmıyorsa, insanlarda mal ve mülk ile insan olmaktan çıkamazlar. Maddi şeyler değer ölçüsü değildir.

Asıl olan şahsiyettir. Bireyin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin veya fakir formunda ölçülemez. Bazı insanlar son derece fakirdir, ancak erkeklikleri vardır.

Bazıları zengindir, ancak insanlıktan paylarını almamışlardır. Dolayısıyla fakir olmak insanın değerini azaltmaz, zengin olmanın değerini de arttırmaz. Pul geçmişte kullanılan en küçük metal madeni paradır.

Çul, kıyafetler. İnsanın değeri zengin olmakla birlikte artmaz. İnsanın yoksulluktaki değerini azaltmaz.

Öte yandan, değersiz bir kişi kılık değiştirerek değer kazanmaz. Bir eşeğin bir eşek olmayı bırakmaması gibi. İnsanların değerleri zengin oldukları için artmaz veya azalmaz.

Yoksulluk ve yoksulluk içindeki insanların değerini arttırmaz veya azaltmaz. Öte yandan, değersiz bir kişi kılık değiştirerek değer kazanmaz. Çimenli olmayan bir eşeğin bir eşek olmayı bırakmaması gibi, mal ve mülk ile insan olmayı da bırakamazlar.

Maddi şeyler bir değer ölçüsü değildir. Ana şey kişiliktir.

  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Adam adamdır olmasada pulu eşek eşektir olmasada çulu atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri