Adam olana bir söz yeter

İyi yetişmiş, kişilikli, anlayışlı, duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü, ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. Bir sözü defalarca söyleten, söyleyeni zorlayan, çıkmaza sokan kimselerde ise, bir kavrayış noksanlığı, bir ahlak eksikliği var sayılabilir. Anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.

Kendisine bir şey yaptırmak istediğimiz, yada bir öğüt verdiğimiz kimse anlayışlı bir kişi ise bir kez söylemekle o işi yapar, öğüdü dinler. İstediğimizi yapmayıp bizi döne döne söylemek zorunda bırakan kimsenin insanlık niteliği eksiktir. Öğüt verdiğimiz yada kendisine bir iş yaptırmak istediğimiz anlayışlı biri ise öğüdü dinler, birkez söylemekle o işi yapar.

Bir şeyi birkaç kez söylemek zorunda bırakan kimsenin anlaşıyı kıt ve insanlık meziyeti eksiktir. Anlayışlı ve havsiyetli olan bir kimseye bir kere söylemek. İyi eğitimli, kişilik, anlayış, duyarlı insanlar, ilk konuşulan kelimede kendilerine konuşulan kelimeyi anlar ve kelimenin gereğini yerine getirir.

Bir kelimeyi tekrar eden, sorgulayan ve çıkmaza sokan herkesin anlayış eksikliği ve ahlak eksikliği olduğu düşünülebilir. Anlayan kişi için bir kez bir şey söylemek yeterlidir. Eğer bir şey yapmak veya tavsiye vermek istediğimiz kişi anlayışlı bir kişiyse, bunu bir kez söyleyerek yapar ve tavsiyeyi dinler.

İstediğimizi yapmayan ama onu tersine çevirmeye zorlayan bir insanlığın kalitesi eksiktir. Kimin tavsiyede bulunduğumuzu veya bir iş yapmak istediğini anlayan biri, tavsiyeyi dinler ve bunu bir kez söyleyerek yapar. Birkaç kez bir şey söylemek zorunda kalan herkes, anlaşma az ve insanlık eksik.

Anlayan ve takdire şayan birine bir kez söylemek.

  • Adam olana bir söz yeter atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Adam olana bir söz yeter atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Adam olana bir söz yeter atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Adam olana bir söz yeter atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Adam olana bir söz yeter atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Adam olana bir söz yeter atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri