Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır

Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir. Düşüncesiz ve yersiz davranan, gerçeği görmeyen, anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin, söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. Bu yanlarıyla, iyi niyetlide olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler.

Bunun aksine, akıllı düşmanın neler yapabileceği, hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir, dolayısıyla kişi tedbirini alır, kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır. Hayırlı, iyi, yararlı. Akılsız kimse, dostu için iyi niyet beslediği halde yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını düşünemez.

Akılsız kişi iyi niyetli olsa bile, çalışmasının sonuçlarının ne kadar kötü olacağını bilmeyebilir, arkadaşını bilmeden tanımayabilir ve kötü düşmanın kötülüğü akıl yoluyla algılanabilir ve gerekli önlemler alınabilir mi?. Düşüncesiz ve uygunsuz hareket eden, gerçeği görmeyen ve anlayışı az olan insanlar, çalışmalarının sonuçlarını ve söyledikleri kelimeleri hesaplayamazlar. Bu yönleriyle, iyi niyetleri varsa bilmeden arkadaşlarına zarar verebilirler.

Aksine, akıllı düşmanın ne yapabileceği, hangi yolları izleyeceği tahmin edilebilir ve tahmin edilebilir, böylece kişi önlem alır ve ona herhangi bir zarar gelmesini önlemeye çalışır. İyi, iyi, kullanışlı. Akılsız bir kişi, arkadaşı için iyi bir iradeye sahip olmasına rağmen, çalışmasının ne kadar kötü sonuçları olacağını düşünemez.

  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri