Akılsız başın cezasını ayaklar çeker

İyice düşünülmeden, plan ve program yapılmadan verilen kararlar, girişilen eylemler kişiyi beklemediği kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır, çıkmaza sokar. Ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için bazen her şey en baştan yapılır. Akıllıca atılmayan bir adım daha çok emek, zaman, para kaybına sebep olur.

Yönetici konumundaki kişilerin düşüncesizce verdikleri yanlış kararlar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların sıkıntılarını, zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker. A kıl sız ba. Şın ce za sı nı a yak lar çe ker yönetici konumunda olanların yaptığı hataların sonuçlarını çoğunlukla alttakiler çeker.

Herhangi bir düşünce, plan ve program olmadan alınan kararlar ve alınan eylemler, beklenmedik kötü sonuçlarla karşı karşıya gelir ve çıkmaza girer. Bazen ortaya çıkan sorunları çözmek için her şey baştan yapılır. Akıllıca alınmayan bir adım daha fazla emek, zaman ve para kaybına neden olur.

Emir altında çalışanlar, verdikleri yanlış karar ve tutumlardan kaynaklanan kötü sonuçların sıkıntılarından ve sıkıntılarından muzdariptir. Saç yok. Aşağıdakiler çoğunlukla zamana daha yakın olan yönetici pozisyonunda olanların yaptığı hataların sonuçlarıdır.

  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri