Akan suya inanma el oğluna güvenme

Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir, ancak yinede güvenmemelidir. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir, derinlere ve akıntılara çekilip boğulabiliriz. El oğluda tıpkı bu akar sular gibidir, kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız.

Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir, başımıza olmadık işler açabilir, zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. Bunun için temkinli olmalıyız. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir, derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz.

Akışı ne kadar yavaş olursa olsun, akarsuya girmek tehlikelidir. Suyun durgun aktığı yerlerde burgaçlar olabileceğinden, buralara yakalanıp boğulma ihtimali vardır. Bunun gibi bazı beğenilir durumlarına bakıp el oğluna güvenilmemelidir.

İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında denilmiştir. Bir insanın iyiliğine hemen hükmetmemeli, onun bizim için zarara yol açabilecek tutumları bulunabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bazı akan sular yavaş aktıklarından tehlikeli görünebilir, ancak yine de güvenmemelidir.

Bir an için o suya yakalanabilir, sürüklenebilir, derine ve akıntılara çekilebilir ve boğulabiliriz. Bu eldeki akan su gibidir, onlara bakarak onlara güvenemeyiz. İlgisi için bizi tuzağa düşürebilir, beklenmedik işler açabilir ve zor bir durumda bırakabilir.

Bunun için temkinli olmalıyız. Bir an için o suya yakalanabilir, sürüklenebilir, derin ve girdap içine çekilebilir ve boğulabiliriz. Akış ne kadar yavaş olursa olsun bir akışa girmek tehlikelidir.

Suyun durgun aktığı yerlerde girdaplar olabileceğinden, yakalanma ve boğulma olasılığı vardır. Bu ve el oğlu gibi bazı takdire şayan durumlara bakmak güvenilmemelidir. İnsanların alacalarında, hayvanın alacalarının dışında olduğu söylenir.

Bir kişinin iyiliği derhal göz ardı edilmemeli, bize zarar verebilecek tutumlara sahip olabileceği unutulmamalıdır.

  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Akan suya inanma el oğluna güvenme atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri