Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme

Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir, sonuçta ortaya kırıcı, incitici davranışlar çıkar. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur.

Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler, dostluklarının devamını dileyenler alışveriş konusunda dikkatli olmalı, gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar. Alışverişte herkes kendi çıkarını düşünür.

Bir alışverişte doğal olarak, alıcı daha ucuza almak isterken, satıcıda karının yüksek olmasını ister. Bu açıdan bakılınca, çıkar çatışmasından dolayı kalpler kırılır, dostluklar zedelenebilir. Ticaret ve bunun tabii sonucu olarak yapılan alışverişte dost ve akraba olanların daha titiz ve duyarlı olması, çıkar hesabına göre hareket etmemesi gerekir.

Aslında burada söylenmek istenen budur, fakat bu atasözünü düşmanınla yada tanımadığın kimselerle alışveriş yap, onlar kazansın, dost ve tanıdıklarınla asla alışveriş yapma şeklinde algılayanlar vardır ki, bu doğru değildir. Gerçek dost ve akrabalık asıl alışverişte belli olur, para ve dünyalık münasebetleri aradaki bağları sayıflatmak şöyle dursun, aksine pekiştirir. İlgi hemen hemen her alışverişin temelinde yatar.

Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyebilir ve tatsızlığa yol açabilir, bu da rahatsız edici, incitici davranışlara neden olabilir. Bu nedenle, bir alışveriş kesintisi işlevi yüklenir. Bu, sürekli buluşan insanlar için hoş bir durum değildir.

Bu bağlamda, özellikle kendine güvenemeyenler, arkadaşlıklarını isteyenler, alışveriş konusunda dikkatli olmalılar, gerektiğinde birbirleriyle alışveriş yapmaktan kaçınmalıdırlar. Alışverişte herkes kendi çıkarlarını düşünür. Doğal olarak bir satın alımda, alıcı daha ucuz olmak isterken, satıcı yüksek karlar ister.

Bu açıdan kalpler kırılır ve çıkar çatışması nedeniyle dostluklar zarar görebilir. Arkadaşlar ve akrabalar alışverişte daha titiz ve hassas olmalı ve bunun sonucunda faiz hesaplarına göre hareket etmemelidir. Aslında, burada söylenmesi gereken şey budur, ancak bu atasözünü düşmanınızla veya bilmediğiniz kişilerle alışveriş şeklinde alışverişte algılayanlar, kazanıp kazanmadıklarını, asla arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla alışveriş yapmayı, doğru değil.

Ana dostlukta gerçek dostluk ve akrabalık açıkça görülür, para ve dünya arasındaki bağları saymakla birlikte, onu güçlendirir.

  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Akraba (dost) ile ye iç alışveriş etme atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri