Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur

Hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur. Zenginlik yada fakirlik sürekli değildir. Ne varlığa, ne makama güvenmemeli, hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır.

Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir, bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir. Mevkisinide kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur kalabilir. Zenginliğede iş başında olmayada güvenilmemelidir.

Gün gelir, zengin yoksullaşır, eskiden yoksul iken zengin olan kişiye muhtaç duruma düşer. İş başında bulunanda böyle. Dünyanın türlü türlü hallederi vardır.

Her çeşit zorluk biz insanlar içindir. Bundan dolayı zenginliğide, iş başında olmayada fazla güvenilmemelidir. İş başında bulunan kimse içinde durum böyledir.

Kimse servetlerine güvenmemeli, gün fakirleşecek ve fakirlere bağlı olacak. Zenginlik ya da yoksulluk sürekli değildir. Ne varlığa ne de otoriteye güvenmemelisiniz ve kimseye yukarıdan bakılmamalıdır.

Bir gün insanlar varlıklarını kaybedip fakirleşebilirler ve bir zamanlar ondan daha fakir olan bir kişiye ihtiyaç duyabilirler. Konumunu kaybedebilir ve daha önce onun altında olan insanların emriyle çalışmaya zorlanabilir. İş yerinde zengin olmak güvenilmemelidir.

Gün gelir, zenginler fakirleşir ve fakir olduklarında zenginlere ihtiyaç duyarlar. İşte işte bu. Dünyanın her türlü çözümü var.

Her türlü zorluk biz insanlar içindir. Bu nedenle, servet işte olduğuna güvenilmemelidir. Bu, işte olan herkes için geçerlidir.

  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri