Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az

Anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır. Bazı meseleleri üstü kapalı, ipuçları vererek, imalı şekilde anlatmak gerekir. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar.

Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın, ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir türlü anlayamazlar. Kimi meseleleri üstü kapalı, bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. Aptal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu layık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler yada bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. Dahası, bunun kendi hakları olduğunuda ileri sürerler. Kimi zaman sözü biraz kapalı söylemek yeğlenir.

Anlayışlı kimseler, ne denilmek istendiğini zaten anlarlar. Anlayışı kıt kimseler ise ne kadar açık söylense, ne kadar tekrarlansa yine anlamazlar. İnsanların anlayışı bir değildir.

İnsan sözü bazen biraz kapalı söylemek ihtiyacı duyar. Anlayışlı kimseler, ne denilmek istediğini anlarlar. Anlayışı kıt kimseler ise ne kadar açık söylense, ne kadar tekrarlansa yinede anlamazlar.

Anlayışlı insana en küçük ima veya söz yeter. En ufak bir kelime bile insanları anlayışla etkilerken, anlamadan insanlara söylenenler işe yaramaz. Bazı konuları dolaylı olarak açıklamak, ipuçları ve öneriler vermek gerekir.

İnsanları anlamak, böyle bir konuşma yapmadan ne denmesi gerektiğini kolayca anlar. Bununla birlikte, ne kadar açık söylendiğine bakılmaksızın, ne kadar tekrarlanırsa yapılsın, ne denmesi gerektiğini kimse anlayamaz. Bazı konular örtüktür ve aşağıdaki gibi bazı ipuçları vermek gerekir.

Aptal ata bindiğinde beyefendi olduğumu düşünüyor, sanırım şalgam düştüğünde şişman oldum. Bazı hantal ve eğitimsiz insanlar aptalca davranmaya, o yerin adamına benzemeye ve övünmelerine izin vermedikleri veya bir pozisyon edinmedikleri takdirde övünmeye başlarlar. Dahası, bunun kendi hakları olduğunu savunuyorlar.

Bazen kelimenin biraz kapalı olduğunu söylemek tercih edilir. Anlayışlı insanlar, ne denmesi gerektiğini zaten anlıyorlar. Anlayışı kıt olan insanlar, ne kadar açık bir şekilde söylendiğine veya tekrarlandığına bakılmaksızın tekrar anlamayacaktır.

İnsanların anlayışı bir değildir. İnsan kelimesi bazen birazcık kapalı söylemelidir. İnsanları anlamak, ne adlandırılmak istediklerini anlar.

Kıtlığı az olan insanlar, ne kadar tekrarlanırsa yapılsın, ne kadar söylendiğini hala anlamıyorlar. İnsanları anlamak için en küçük ima veya kelime yeterlidir.

  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri