Ar dünyası değil kar dünyası

Kişi para kazanmak için namusuna dokunmadıktan sonra şu veya bu işi yapmaktan utanmamalıdır. Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor, onurunu zedelemiyorsa geçim için şu yada bu işi yapmalı insan, utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. Kimi insanlar vardır ki, namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış, çıkar için her türlü işi yapmaktadırlar.

Ar, utanma, utanç. Kar, para kazanmak için yapılan iş. Kişi, namusuna dokunmadıktan sonra, şu yada bu işi yapmaktan utanmamalı, para kazanmalıdır.

Kimi insanlar kazanmak için her yolu mubah sayarlar. İnsanları ölçülü davranmaya sevk eden en büyük etken utanma duygusu, yani ardır. Utanmayan insan için her yol geçerlidir.

Bundan dolayı bazı kimseler, arı bırak kara bak diyecek kadar bencil ve utanmaz olabilirler. Bu ise doğru değildir. İnsanların bir kısmı arlı ve namuslu kimselere fazla değer vermez, onların gözünde işini bilen, yöntemleri ne olursa olsun, para kazanan kimseler daha değerlidir.

Kişi, para kazanmak için onuruna dokunmadıktan sonra bu işi veya işi yapmaktan utanmamalıdır. Eğer eseri onuruna dokunmazsa ve haysiyetine zarar vermezse, bunu ya da geçim için çalışmalı ve utanmadan para kazanmalıdır. Bazı insanlar şeref ve şeref denilen değerleri bir tarafa attılar ve ilgi için her türlü işi yaptılar.

Ar, utanç, utanç. Kâr, para kazanmak için yapılan iştir. Kişi, şerefini kazandıktan sonra, bu ya da bu işi yapmaktan utanmamalı ve para kazanmalıdır.

Bazı insanlar kazanmak için her yolu sayar. İnsanları ölçülü davranmaya iten en büyük faktör utanç duygusudur. Utanan kişi için her yol geçerlidir.

Bu nedenle, bazı insanlar arının siyah görünmesine izin verecek kadar bencil ve utanmaz olabilirler. Bu doğru değil. Bazı insanlar dürüst ve onurlu insanlara pek değer vermez; işlerini gözlerinde bilen, yöntemlerinden bağımsız olarak para kazanan kişiler daha değerlidir.

  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Ar dünyası değil kar dünyası atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri