Ar yılı değil kar yılı

Birinin sıkılmayı bir yana bırakarak yalnız çıkarına baktığı anlatılırken söylenen bir söz. Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor, onurunu zedelemiyorsa geçim için şu yada bu işi yapmalı insan, utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. Kimi insanlar vardır ki, namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış, çıkar için her türlü işi yapmaktadırlar.

Ar, utanma, utanç. Kar, para kazanmak için yapılan iş. Çağımız, utanma çağı değil, para kazanma çağıdır.

Kişi, namusu ile, her ne iş olursa olsun, yapmalıdır bu zamanda. Bazı insanlar vardır ki, sırf kendi çıkarları ve bencillikleri yüzünden namus ve onurlarını bir kenara atıp her türlü işi icra etmektedirler. Oysa ki insan geçimini sağlamak için namusuna dokunmayacak ve onurunu zedelemeyecek işlerde çalışıp utanıp, sıkılmadan parasını kazanmalıdır.

Birine can sıkıntısını bir kenara bırakarak kendi çıkarına baktığı söylenen bir kelime. Eğer eseri onuruna dokunmazsa ve haysiyetine zarar vermezse, bunu ya da geçim için çalışmalı ve utanmadan para kazanmalıdır. Bazı insanlar şeref ve şeref denilen değerleri bir tarafa attılar ve ilgi için her türlü işi yaptılar.

Ar, utanç, utanç. Kâr, para kazanmak için yapılan iştir. Çağımız utanç çağı değil, para kazanma çağıdır.

Şu anda, onuruna her ne olursa olsun iş yapmak gerekir. Kendi çıkarları ve bencillikleri nedeniyle onurlarını ve onurlarını bir kenara bırakan ve her türlü işi yapan bazı insanlar var. Bununla birlikte, geçim sağlamak için, insanlar onurlarına dokunmayacak, onurlarına zarar vermeyecek ve paralarını utandırmadan ve sıkılmadan kazanacak işlerde çalışmalıdır.

  • Ar yılı değil kar yılı atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Ar yılı değil kar yılı atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Ar yılı değil kar yılı atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Ar yılı değil kar yılı atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Ar yılı değil kar yılı atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Ar yılı değil kar yılı atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri