Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez

Bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır. Çalıştırılan kişinin geçimi sağlanmalıdır. Aksi durumda, üzerine ne kadar gidilirse gidilsin, o kimseye herhangi bir iş yaptırılamaz, yaptırılsada sonuç olumlu olmaz.

Geçimi sağlanmayan kişi, ne kadar sıkıştırılırsa sıkıştırılsın, iş görmez. Çalıştırılan kişinin geçimi sağlanmazsa, gereksinimleri sağlanmazsa ve sorunlarını umursamayıp onlara gerekli çözümler üretilmezse kişi iş görmez hale gelir. Ne türlü zor kullanılırsa kullansın çalışanın işini görmesi veya işini verimli bir şekilde yapılması beklenemez.

Bir insanın verimli çalışması onun geçimine bağlıdır. Çalışan kişinin geçim kaynağı sağlanmalıdır. Aksi takdirde, ne kadar ileri giderseniz gidin, kimseye iş yapılamaz, sonuç olumlu olmaz.

Ne kadar sıkıştırılmış olursa olsun, geçim kaynağı sıkıştırılmamış olan kişi. Çalışan kişi geçim kaynağı değilse, ihtiyaçları karşılanmaz ve sorunları umursamaz ve gerekli çözümler üretilmez, kişi işe yaramaz hale gelir. Ne kadar zor kullanılırsa kullanılsın, çalışandan işini yapması ya da işini verimli bir şekilde yapması beklenemez.

  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri