At avrat ömrü uzatır

Eski dönemlerde kişinin atının ve eşinin avrat olması onu değerli kılardı. Bilindiği üzere insanlar dişi ve erkek olarak yaratılmıştır, dişi ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Günümüz şartlarında değerlendirdiğimizde mutlu bir evliliği olan, birbirinin seven eşlerden oluşan aileler hayatta daha güçlü ve başarılı olurlar.

Ayrıca bir geçim kaynağı ve ulaşım aracı olan kişilerde hayatta dah sıkıntısız yaşarlar, ömürleri uzar. Eksi dönemlerde erdemli insanların iyi bir ata ve iyi birde kadına sahip olması mükemmel olan iki şeydi. İyi bir at yolda bırakmaz, işimiz eksik kalmaz, iyi bir kadın ise bizim kötü yola sürüklenmemize engel olarak hayatta kalmamızı sağlar, sorumluluk ifade eder.

Böylece erkeğin ömrü uzar, sıkıntıları azalır. Şimdiki döneme uygulayacak olursak, iyi bir iş ve iyi bir kadın, erkeğin ömrünü uzatır. Eski zamanlarda, at ve eşinin eşleri onu değerli kılacaktı.

Bilindiği gibi, insanlar dişiler ve erkekler olarak yaratılır, dişiler ve erkekler tamamlayıcıdır. Bugünün koşullarında, mutlu bir evlilik ve sevgi dolu eşleri olan aileler hayatta daha güçlü ve daha başarılı hale gelir. Buna ek olarak, geçim kaynağı ve ulaşım aracı olarak yaşayan insanlar yaşamda sorunsuz yaşarlar, yaşamları uzar.

Eksi zamanlarda erdemli insanların iyi bir atası vardı ve iyi bir kadın iki mükemmel şeydi. İyi bir at onu yolda bırakmaz, işimiz eksik değildir, iyi bir kadın, sorumluluklarımızı ifade ederek kötü yolda sürüklenmemizi engelleyerek hayatta kalmamızı sağlar. Böylece, bir adamın hayatı uzar, sıkıntıları azalır.

Mevcut döneme uygularsak, iyi bir iş ve iyi bir kadın erkeğin ömrünü uzatacaktır.

  • At avrat ömrü uzatır atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • At avrat ömrü uzatır atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • At avrat ömrü uzatır atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • At avrat ömrü uzatır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • At avrat ömrü uzatır atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • At avrat ömrü uzatır atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri