At beslenirken kız istenirken

At bakımlı olduğunda satılmalı, kızda güzelliği geçmeden evlendirilmelidir. At, besili, bakımlı olduğu zaman hem gösterişli, hemde en çok işe yarayacak durumdadır. Satılacaksa o zaman satılmalıdır ki kolayca alıcı bulur.

Kızda körpeliği, gençliği ve güzelliği geçmeden, isteyenleri varken evlendirilmeli, yani her iş uygun zamanda yapılmalıdır. At, besili, bakımlı olduğu zaman hem gösterişlidir hemde en çok işe yarayacak durumdadır. Satılacaksa o zaman satılmalıdır.

Kızda körpeliği, güzelliği geçmeden, isteyenleri varken evlendirilmelidir. Hayatımızda bir durum yaşanırken her şeyin bir zamanı olduğu kanısına varırız. Bir kimsenin atı varsa o atı besili ve bakımlı olduğu zamanında değer gördüğünden dolayı satacaksa atı o döneminde satmalı.

Bir kişi kızını evlendirecek ise de kızın gençliği ve güzelliği geçmeden, kızın isteyeni varken evlendirmelidir. Aksi taktirde bir işin vakti geçtiyse bir daha o işin gerçekleşmesi oldukça güçtür. At bakımlı olduğunda, satılmalı ve kız güzelliği geçmeden evlenmelidir.

At şişman ve bakımlı olduğunda, hem gösterişli hem de en yararlıdır. Eğer satılacaksa, alıcıyı kolayca bulabilmesi için satılmalıdır. Kız, körlüğü, gençliği ve güzelliğinden önce evlenmeli, isteyenler olduğunda, yani her iş doğru zamanda yapılmalıdır.

At, iyi beslendiğinde ve bakımlı olduğunda hem gösterişli hem de yararlıdır. Eğer satılacaksa satılmalıdır. Kız, isteyenler olduğunda körlüğü ve güzelliğinden önce evlenmelidir.

Yaşamlarımızda bir durum yaşandığında, her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyoruz. Eğer birinin atı varsa, bakımlı ve bakımlı olduğu zaman değeri gördüğünden onu satacaksa, satması gerekir. Bir kişi kızıyla evlenecek olsa bile, kızın gençliği ve güzelliği geçmeden önce, kız istediği şeye sahip olduğunda evlenmelidir.

Aksi takdirde, bir iş için zaman varsa, o işi tekrar gerçekleştirmek çok zordur.

  • At beslenirken kız istenirken atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • At beslenirken kız istenirken atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • At beslenirken kız istenirken atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • At beslenirken kız istenirken atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • At beslenirken kız istenirken atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • At beslenirken kız istenirken atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri