At binicisini tanır (bilir)

Emir altında çalışan kişi, kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını, ne isteyip istemediğini, hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir, işinide ona göre yapar ve yürütür. İnsan emir verme yetkisini taşıyan kimsenin huyunu, alışkanlıklarını ve işe ne kadar vakıf olduğunu bilir. İşçide, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.

Komuta altında çalışan kişi, yönetmenin işi anlayıp anlayamadığını, ne istediğini, istemediğini, hangi olaya nasıl tepki verdiğini bilir, işini buna göre yapar ve yapar. Kişi kişiliği, alışkanlıkları ve iş için ne kadar vakfı olduğunu bilir. İşçide, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını ve işini buna göre yürütüp yürütmediğini bilir.

  • At binicisini tanır (bilir) atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • At binicisini tanır (bilir) atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • At binicisini tanır (bilir) atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • At binicisini tanır (bilir) atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • At binicisini tanır (bilir) atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • At binicisini tanır (bilir) atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri