Atanın sanatı oğula mirastır

Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler. Babanın oğulla yakın ilişkisi, çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. Babada bunun için özel bir çaba sarf etmişse, çocukta, bu işi öğrenme yolu kalıcı olur.

Büyüyünce kendiside bu sanatla uğraşır, geçimini bu yolla sağlamaya çalışır. Çocuk babasıyla beraber büyüdüğü için ister istemez babasının uğraştığı sanatı kendine örnek alır ve bu sanata kendini yakın görür. Küçüklükten itibaren babasının uğraştığı sanata aşina olduğu için çocuk bunu benimser ve işi öğrenir.

Büyüdüğündede bu sanatla uğraşır. Yani sanat babadan çocuğuna kalan bir mirastır. Çocuklar öncelikle babalarının erken yaşta yaptıkları işle ilgilenirler.

Babanın oğluyla olan yakın ilişkisi çocuğu babasının yaptığı işi öğrenmeye yönlendirir. Baba bunun için özel bir çaba sarfettiyse, bu işi öğrenmenin yolu çocukta kalıcıdır. Büyüdüğünde, bu sanatla da ilgilenir ve bu şekilde bir hayat kurmaya çalışır.

Çocuk babasıyla birlikte büyüdüğü için, babasının uğraştığı sanatı örnek olarak alır ve kendini bu sanata yakın görür. Babasının çocukluğundan beri uğraştığı sanata aşina olduğundan, çocuk onu benimser ve işi öğrenir. Büyüdüğünde bu sanatla ilgilenir.

Başka bir deyişle, sanat babadan çocuğa kalan bir miras.

  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Atanın sanatı oğula mirastır atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri