Az veren candan çok veren maldan

Varlıklı olmayan kimsenin yardım veya armağan olarak az şey vermesi büyük fedakarlıktır, varlıklı kimsenin vereceği armağan ve yardımlar fedakarlık sayılmaz. Varolalı beri insan, insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi haline gelmiştir.

Kimi yoksul kimseler birilerine yardım yada armağan olarak bir şey verirlerse küçükde olsa bu onlar için bir fedakarlıktır. Çünkü verdikleri şeyden kendilerindede yok denecek kadar az bulunmaktadır. Dolayısıyla yardımları yada armağanları yürekten, içten ve candandır.

Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım, fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. Ancak bu onun için fedakarlık sayılmaz. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir.

Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o. Varlıklı olmayan kimse, yardım yada armağan olarak az şey verebilir. Bu, büyük bir fedakarlıktır.

Varlıklı kimse bir çok şey verebilir. Bu, onun için özveri sayılmaz. İnsanlar için cömert demeden önce, onların durumlarına bakılmalıdır, kendinde fazla olmadığı halde çekinmeden verebilen kimse gerçekten cömerttir.

Çünkü bu özveri gerektirir, canından bir parça vermiş gibi olur. Varlıklı kimse çok şey verebilir. Geliri çok olmayanın yardımı içtendir.

Geliri çok olan için malın kıymeti yoktur. Onun verdiği, içten yardım yapanınki kadar değerli değildir. Zengin olmayan bir kişinin yardım ya da hediye olarak çok az şey vermesi büyük bir fedakarlıktır.

İnsanın varlığından bu yana insan yardımına ihtiyacı var. Bu bağlamda, muhtaçlara yardım etmek insani bir görev haline gelmiştir. Bazı fakir insanlar birilerine yardım veya hediye olarak bir şey verirse, küçük olsalar bile onlar için bir fedakarlıktır.

Çünkü kendi başlarına çok az şeyleri var. Bu nedenle, yardımları veya hediyeleri yürekten, içten ve içten. Ayrıca, zenginlerin yardımı fakirlerin yardımından daha fazlası olabilir.

Ancak, bu onun için bir fedakarlık değildir. Çünkü mallarını ihtiyaç duyduğundan daha fazla verdi. Bu nedenle, verdiği malların yoksulluğuna maruz kalmaz.

Zengin olmayan bir kişi yardım ya da hediye olarak çok az şey verebilir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Bir varlıklı çok şey verebilir.

Bu ona bir bağlılık değil. İnsanlara cömert demeden önce, durumlarına bakılmalıdır ve tereddüt etmeden verebilecek herkes gerçekten cömert değildir. Bu özveri gerektirdiğinden, sanki bir parça hayat vermiş gibi görünüyor.

Bir varlıklı çok şey verebilir. Fazla geliri olmayanların yardımı samimi. Mallar yüksek gelire sahip olanlar için bir değer taşımaz.

Verdiği şey samimi yardım kadar değerli değil.

  • Az veren candan çok veren maldan atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Az veren candan çok veren maldan atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Az veren candan çok veren maldan atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Az veren candan çok veren maldan atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Az veren candan çok veren maldan atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Az veren candan çok veren maldan atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki A Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki A Harfi ile Başlayan Atasözleri