Can cümleden aziz(dir)

Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. O anda kendi canı, diğer canlardan daha önemli olur. Kimi istisnalar hariç, bu durum hemen her insanda göze çarpar.

Buda tabii bir vak a olarak görülür. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur, fedakarlıklar gösterirsede bununda bir yeri ve sınırı vardır, vahim konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca, kendi çıkarından asla taviz vermez.

İnsanlar kendi çıkarlarını her zaman başkalarının çıkarlarından üstün görürler. Aksi şekilde davrandıklarında bile kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman fedakarlık yapmaktan vazgeçerler. İnsan başkaları için bir yere kadar fedakarlık yapar.

Bunun sınırı vardır. Önemli konularda başkasının, daha yakınlarının çıkarlarıyla, kendi çıkarı çatışınca fedakarlık şöyle dursun, sadece kendini düşünür, bencil olur. Tehlike durumunda, kişi önce kendi hayatını kurtarmaya başlar.

O anda, kendi hayatı diğer yaşamlardan daha önemli hale gelir. Bazı istisnalar dışında, bu durum hemen hemen her insanda fark edilir. Bu doğal bir durum olarak görülür.

İnsanın kendisi herkesten önce gelir. Bazen fedakarlık yapmasına, fedakarlık göstermesine rağmen, içinde bir yeri ve bir sınırı vardır. Çıkarlar ciddi konularda çatışmaya başladığında, asla kendi çıkarlarından ödün vermez.

İnsanlar her zaman kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarının üzerinde görürler. Başka türlü hareket etseler bile, kendi çıkarlarına gelince fedakarlık yapmayı bırakırlar. Kişi başkaları için bir ölçüde fedakarlık yapar.

Bunun sınırları var. Kişisel çıkar bir başkasının çıkarlarıyla çatıştığında, yakınları önemli konularda fedakarlık etmeden, sadece kendini düşünür, bencilleşir.

  • Can cümleden aziz(dir) atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Can cümleden aziz(dir) atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Can cümleden aziz(dir) atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Can cümleden aziz(dir) atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Can cümleden aziz(dir) atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Can cümleden aziz(dir) atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki C Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki C Harfi ile Başlayan Atasözleri