Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin

Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan, canına değil malına gelsin. Çünkü kazaya uğrayan, zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. Ama can için durum böyle değildir.

Cana gelen felaketler silinmeyecek izler bırakır. Bir kazadan ötürü insan ölebilir, sakat kalabilir, dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir. Zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.

Zarardan kurtulma imkanı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi tercih edilir. Mal kazanılabilir, fakat kaybedilen can tekrar kazanılamaz. Bundan dolayı canı korumak için mal feda edilir.

Bir kaza gelir ve zarar görürse, insan hayatına değil mülküne gelmelidir. Çünkü hasarlı, hasarlı malları geri almak veya kurtarmak mümkündür. Ancak bu yaşam için geçerli değildir.

Canlanan felaketler silinemeyen izler bırakıyor. Bir kaza nedeniyle, bir kişi ölebilir, devre dışı bırakılabilir, bu nedenle bu tür hasarları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Zarardan kurtulmak mümkün değilse, kişiye değil, mülke gelmesi tercih edilir.

Zarardan kurtulmak mümkün değilse, bunun kişiye değil mülke gelmesi tercih edilir. Mallar kazanılabilir, ancak kaybedilen hayat geri kazanılamaz. Bu nedenle, yaşamı korumak için mallar feda edilir.

  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Cana gelecek (kaza zarar) mala gelsin atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki C Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki C Harfi ile Başlayan Atasözleri