El eli yıkar iki elde yüzü

Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar, bir yandanda sıkıntıların ortadan kalkmasını. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır, toplumu güçlü kılar.

İyilikten anlayan kimseye bir yardımımız dokunursa, bu kişi bizim iyiliğimizin altında kalmaz. Bizden aldığı güç ve imkanla, daha fazla yardım etmek arzusuyla dolar ve bunu yapar. Kolektif yaşam tarzı herkese bir görev yükler.

Bu görevleri yerine getirmek, bir yandan sorunların giderilmesini sağlar. Bu nedenle, karşılıklı yardıma dayalı bu görev iyiliği artırır ve toplumu güçlendirir. İyilikle anlayan birine yardım edersek, bu kişi iyiliğimiz altında olmayacaktır.

Bizden aldığı güç ve fırsatla, daha fazla yardım etme arzusuyla doludur ve bunu yapar.

  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • El eli yıkar iki elde yüzü atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki E Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki E Harfi ile Başlayan Atasözleri