Göz mideden büyüktür

Boş bir midenin hacmi, haliyle yiyeceği, içeceği besinlerin sınırı bellidir. Bir miktar yiyecek ve içecek tüketmekle insan karnını doyurabilir. Açgözlülük ise bir hastalıktır.

Bazı insanlar ihtiyaçları olmadığı halde gördükleri ve istedikleri şeylere mümkün olduğunca fazla miktarda sahip olmak isterler. Oldukça daha fazla olsun isterler. Kanaatkar olup, olanla yetinmek, ihtiyaç kadar edinmek en doğrusudur.

Allah insanları nefisleri ile yaratmış, herkesi bu nefisin sesine göre sınamaktadır. Ancak çoğu zaman kişiler bu nefsine yenik düşer. Gözleri aç davranırlar.

Gördüleri ve istedikleri şeylere tok olsalar yada ihtiyaçları olmasa bile onu isterler. Bu doğada her canlıda bulunmaktadır. Önemli olan biz insanların buna karşı dirençli olarak erdemli insanlar olabilmesidir.

Boş bir midenin yanı sıra yiyecek ve içeceğin hacmi sınırlıdır. Biraz yiyecek ve içecek tüketerek, bir kişi kendini besleyebilir. Açgözlülük bir hastalıktır.

Bazı insanlar, ihtiyaç duymasalar bile, gördükleri ve istedikleri şeyleri olabildiğince elde etmek isterler. Daha fazlasını elde etmek istiyorlar. İçerik olmak ve ihtiyaç duyulan şeylerden memnun olmak en iyisidir.

Tanrı insanları nefisleriyle yarattı ve herkesi bu nefis sesine göre test etti. Ancak, insanlar genellikle bu egoya yenik düşerler. Gözleri açık olarak hareket ederler.

Gördükleri ve istedikleri şeylerle dolu olsalar bile veya ihtiyaç duymasalar bile bunu istiyorlar. Doğada her canlıda bulunur. Önemli olan biz insanların ona direnen erdemli insanlar olabilmemizdir.

  • Göz mideden büyüktür atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Göz mideden büyüktür atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Göz mideden büyüktür atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Göz mideden büyüktür atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Göz mideden büyüktür atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Göz mideden büyüktür atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki G Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki G Harfi ile Başlayan Atasözleri