Gemisini kurtaran kaptan

Tehlikeli, güç bir duruma düşüpde ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca ulaşırlar. Güç bir duruma düşüldüğünde ne yapıp edip kendisini veya yakın çevresindekileri kurtaranlar için söylenen bir söz.

Bir toplumda ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayan bazı insanlar her türlü yönteme başvurarak kendi durumlarını iyileştirmeyi başarırlar. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu kimseler, çıkarlarını güvenceye alır ve rahatlarlar. Ancak bu tür girişimler, toplumsal düzenin sağlanmasına olumlu etki yapmaz, var olan sorunları iyice artırır.

Yetenekli, becerikli kimse, herkesin ne yapacağını şaşırdığı karışık bir ortamdaki tehlikeleri atlatarak işini iyi bir sonuca ulaştırır. İnsanın gerçekten bir işin ehli olup olmadığını, o işte hatırı sayılır bir tecrübe geçirmesiyle anlaşılır. Yetenekli, becerikli adam, herkesin ne yapacağını şaşırdığı karışık bir ortamda bütün tehlikeleri atlatarak işini iyi bir sonuca ulaştırır.

Bazı insanlar tehlikeli, zor bir duruma girdiklerinde ve işler karıştıklarında kendilerine bakarlar. Ne yaparlar ve ondan kurtulup iyi sonuçlar elde ederler. İktidar durumundayken yaptıklarını yapan ve kendilerini ya da çevrelerindeki kişileri kurtaranlar için ne bir kelime yapılır.

Bir toplumda ekonomik ve sosyal sorunları olan bazı insanlar, herhangi bir yöntem kullanarak kendi durumlarını iyileştirmeyi başarırlar. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bu insanlar çıkarlarını güvence altına alır ve gevşetir. Bununla birlikte, bu tür girişimlerin sosyal düzeni sağlama üzerinde olumlu bir etkisi yoktur, ancak mevcut sorunları arttırır.

Yetenekli, yetenekli kişi işini, herkesin ne yapacağına şaşırdığı karışık bir ortamda tehlikeleri aşarak yapar. Bir kişinin gerçekten yetkin olup olmadığı, bu işte önemli bir deneyime sahip olarak anlaşılır. Herkesin ne yapacağına şaşırdığı karışık bir ortamda tüm tehlikeleri atlayan yetenekli, yetenekli adam işini iyi yapar.

  • Gemisini kurtaran kaptan atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Gemisini kurtaran kaptan atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Gemisini kurtaran kaptan atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Gemisini kurtaran kaptan atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Gemisini kurtaran kaptan atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Gemisini kurtaran kaptan atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki G Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki G Harfi ile Başlayan Atasözleri