Hak gelince batıl gider

Kur anıkerim deki hak geldi, batıl zail oldu ayetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde, hak, yüce Allah'ın emri, hükmü anlamındadır, batıl ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur, insaflı ve adaletli hüküm verilirse, doğru ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar. Bir topluma hak, hukuk ve adalet hakim olursa, orada batıl olan bütün değerlendirmeler geçerliliğini yitirir.

Hak gerçekten varsa, onun zıddı olan batıl yok olur. Allah ın yarattığı kainat boşluğu reddeder, bir yerde hak, hukuk varsa her türlü olumsuzluk orada yaşayamaz. Bunun terside doğrudur.

Batılın, adam kayırmacılığın egemen olduğu bir toplumdan tüm insanlık değeri çekilir, gider. Kuran'dan gelen ayete dayanarak yaratılan bu atasözünde hakikat geldi ve batıl inanç tabi, doğru Yüce Allah'ın emri anlamına gelir ve batıl inanç doğrudur ve hakikate karşıdır. Bu nedenle, doğrudan ve gerçekten bir anlaşmazlık yapıldığında ve doğru ve adil yargılar yapıldığında, haklı ve gerçeğe aykırı olan yanlışların ortadan kalkması gerekir.

Bir toplumda hak, hukuk ve adalet hüküm sürerse, batıl inançlı olan tüm değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Eğer Hakikat gerçekten mevcutsa, onun karşıtı batıl inanç ortadan kalkar. Tanrı tarafından yaratılan evren, boşluğu reddeder, eğer bir hak, yasa varsa, her türlü olumsuzluk orada yaşayamaz.

Tersi doğrudur. Tüm insani değer, batıl inanç ve kayırmacılığın egemen olduğu bir toplumdan çekilir.

  • Hak gelince batıl gider atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Hak gelince batıl gider atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Hak gelince batıl gider atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Hak gelince batıl gider atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Hak gelince batıl gider atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Hak gelince batıl gider atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki H Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki H Harfi ile Başlayan Atasözleri