Hak yerde kalmaz

Gerçek, doğru, adalet, insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada, yada öbür dünyada kendisine verilir. Hakkı hor görenler, çiğnemeye kalkışanlar, inkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.

Emeğin karşılığı daima ödenir. Hak hor görülmez, çiğnenmez, yadsınmaz. Emeğin karşılığı her halde ödenir.

Hak hor görülmez, çiğnenmez, inkar edilemez. Kimi insanlar kadir, kıymet bilmeseler bile, gün gelir insanın emeğini ve yeteneğini taktir edecek kimseler mutlaka karşısına çıkar. Bu olmasa bile, Allah kuluna sahip çıkar, onu umulmadık yerden rızıklandırır.

Kısacası, emeğin, göz nurunun ve samimi gayretin karşılığı her halde ödenir. Hakikat, gerçek, adalet, adalet ve doğru kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Bu dünyada ya da bir sonraki dünyada ona hakkı olan şey verilir.

Doğruları hor gören, çiğnemeye çalışan ve onları inkar edenler büyük aldatmacadır. Emeğin karşılığı her zaman ödenir. Hakikat, hor görülmez, çiğnenmez, inkar edilmez.

Her durumda emeğin karşılığı ödenir. Hakikat aşağılanamaz, çiğnenemez veya inkar edilemez. Bazı insanlar, değeri bilmeseler bile, kişinin emeğini ve yeteneğini takdir edecek olanlara gelirler.

Durum böyle olmasa bile, Allah kuluna bakar ve beklenmedik olana verir. Kısacası, her durumda emek, göz ışığı ve samimi çabaya eşdeğerdir.

  • Hak yerde kalmaz atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Hak yerde kalmaz atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Hak yerde kalmaz atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Hak yerde kalmaz atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Hak yerde kalmaz atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Hak yerde kalmaz atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki H Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki H Harfi ile Başlayan Atasözleri