Harama el uzatılmaz

Allah ın yasak ettiği yollardan, emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır, günahtır. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir, nede yarar getirir. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz, geldiği gibi çabuk gider, hayrını göremez.

Dürüst ve ahlaklı kişiler hayatlarını helal üzerine yaşar, haram mala, haram paraya, haram olan her şeye el uzatmadan yaşar. Allah cc bizi haramlardan uzak durmamız konusunda insanlık tarihinden beri uyarmaktadır. Haram malda ah olduğunu, haram mala el değdiğinde günah işleneceğini herkes bilir.

Erdemli ve irfan sahibi kimseler hayatlarını helal ile geçirir, haram mala, haram paraya, haram olan her şeye el değmeden yaşar. Allah'ın yasakladığı yollardan emekli ve haksız yere bir şeye sahip olmak yasak ve günahkârdır. Bu tür bir kazanç insana tat ve fayda getirmez.

Kişi bu şeyden düzgün bir şekilde yararlanamaz, geldiği gibi çabuk gider, iyiyi göremez. Dürüst ve ahlaki insanlar hayatlarını helal, yasak para, yasak para ve yasak olan her şeyde yaşarlar. Tanrı bizi insanlık tarihinden beri haramlardan uzak durmamız konusunda uyardı.

Herkes Haram'ın mal mal olduğunu ve haram dokunulduğunda günahın işleneceğini bilir. Erdemli ve sadık insanlar hayatlarını helal, dokunulmaz, yasak para, yasak para ve yasak olan her şeyle geçirirler.

  • Harama el uzatılmaz atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Harama el uzatılmaz atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Harama el uzatılmaz atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Harama el uzatılmaz atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Harama el uzatılmaz atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Harama el uzatılmaz atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki H Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki H Harfi ile Başlayan Atasözleri