Her yerde okka dört yüz dirhem

Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen bir söz. Bazı ürünlerin fiyatları yerine göre farklılık gösterebilir, ama ucuz olan malın kalitesi düşüktür. Aynı şekilde bazı yerlerde gündelikler yüksek, bazı yerlerde ise düşüktür.

Bunun nedenide yapılan işlerin ağır veya daha basit olmasındandır. Genel olarak bir sonuç çıkarırsak ölçü her yerde birdir. İnsanların değerleri her yerde aynıdır.

Güzel olan şey, her yerde güzeldir. Fazla çalışan kişi emeğinin karşılığını kazanç olarak daha fazla alır. Kaliteli mal pahalı olur.

Bir malın bir yerde ucuz oluşu, o malın pahalı olanıyla aynı kalitede olduğunu göstermez. Değer biçme durumunda herkes mala neredeyse aynı etiketi koyar. Çünkü insan mantıklı düşündüğünde bunun mantıklı olduğunu bilir.

Aksi davranmakta ya bilgisizlik yada art niyet söz konusudur. Sözlü bir gerçeğin netliğini ve tartışılmazlığını tanımlamak için söylenen bir sözcük. Bazı ürünlerin fiyatları konuma bağlı olarak değişebilir, ancak ucuz malların kalitesi düşüktür.

Aynı şekilde, bazı yerlerde, günlükler yüksektir ve diğer yerlerde düşüktür. Bunun nedeni, yapılan işin daha ağır veya daha basit olmasıdır. Genel olarak, bir sonuç çıkarırsak, önlem her yerdedir.

İnsanların değerleri her yerde aynıdır. Güzel olan her yerde güzeldir. Çok çalışan insanlar emekleri için kazanç olarak daha fazlasını alırlar.

Kaliteli mallar pahalıdır. Bir malın bir yerde ucuz olması, pahalı olanla aynı kalitede olduğunu göstermez. Değerleme durumunda, herkes meta üzerine neredeyse aynı etiketi koyar.

Çünkü kişi mantıklı düşündüğünde, bunun mantıklı olduğunu bilir. Aksi takdirde ya cehalet ya da yanlış niyet vardır.

  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Her yerde okka dört yüz dirhem atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki H Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki H Harfi ile Başlayan Atasözleri