Irmaktan geçerken at değiştirilmez

Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında, işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem, bir araçgereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. Bu tür girişimler için en uygun zaman kollanmalı, değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır.

Bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır. Başlanan bir iş, uygun sürede bitirilmeye çalışılmalıdır. Çalışma, başlangıçta istenildiği gibi olmayabilir.

İşin daha başarılı yapılması için uygulanan yöntemler değiştirilebilir. Yapılan iş çok önemli bir aşamaya gelmişken, yöntem değiştirmek, işi bırakıp başka bir işe girişmek, işi yapanları değiştirmek doğru değildir. İyi sonuçlar vermez.

Bu sebeple sıkıntı yaşamamak için, işe girişmeden önce her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmalıdır. Bir işin can alıcı yerine gelindiğinde esas üzerinde değişiklikler yapmak doğru değildir. Bir yöntemden başka bir yönteme geçerken tehlikeli davranışlardan sakınmak gerekir.

Devam eden bir çalışmanın tam ortasında, işi tehlikeye atabilecek bir yöntem, bir takım değiştirme girişiminden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde işimizi bozabilir ve büyük bir kayıpla karşılaşabiliriz. Bu tür girişimler için en uygun zaman gözlemlenmeli ve değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır.

Tehlikeli bir durumda veya zamanda bir yöntemden diğerine geçiş yapılmamalıdır. Başlatılan bir çalışma uygun zamanda tamamlanmaya çalışılmalıdır. Çalışma başlangıçta istenen şekilde olmayabilir.

İşi daha başarılı hale getirmek için uygulanan yöntemler değiştirilebilir. Yapılan iş çok önemli bir aşamaya geldiğinde, yöntemi değiştirmek, işi bırakmak ve başka bir işe başlamak, işi yapan insanları değiştirmek doğru değildir. İyi sonuç vermez.

Bu nedenle işe başlamadan önce her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmalıdır. Bir işin önemli kısmı söz konusu olduğunda, temelde değişiklik yapmak doğru değildir. Bir yöntemden diğerine geçerken tehlikeli davranışlardan kaçınılmalıdır.

  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki I Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki I Harfi ile Başlayan Atasözleri