Mahkeme kadıya mülk değil

Hiçbir kimse, hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam yada mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibide kullanamaz. Gün gelir, onu o yere getirenler onu oradan alır, yerine bir başkasını getirebilirler.

Bu sebeple geçicide olsa devlete ait olan yerleri işgal edenler, o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar. Hiç kimse, bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalamaz. İnsan, yaşamı süresince güçlü makamlara gelebilir.

Böyle makamlara gelince etrafındakilere böbürlenmemeli, bulunduğu makamın kendisine tanıdığı hakları ve yetkileri yerinde kullanmalıdır. Çünkü gün gelecek, bu makamı bırakmak zorunda kalacaktır. Kadı, eskiden mahkeme başkanlarına verilen ad.

Hiçbir kimse, bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalmaz. Bir süre sonra bu işe başkası getirilir, kendisi ayrılır. Bu dünyada hiçbir iş ve makam insanlar için sürekli değildir.

Kimse hayatının sonuna kadar bir kamu otoritesinde veya yerde kalamaz. Ayrıca, yeri onun malı ve malımış gibi kullanamaz. Gün gelir, o yere getiren kişiler oradan alırlar ve oraya başka bir tane getirebilirler.

Bu nedenle, devlete ait yerleri işgal edenler bu yerlerde güçlerini yanlış kullanmamalıdır. Kimse ömrünün sonuna kadar kamu hizmetinde kalamaz. Kişi hayatı boyunca güçlü otoritelere gelebilir.

Bu tür yetkililer söz konusu olduğunda, etrafındaki kişilere övünmemeli, verdiği otoritenin haklarını ve yetkilerini kullanmalıdır. Çünkü gün gelecek, bu ofisten ayrılmak zorunda kalacak. Kadi, mahkeme başkanlarına verilen isim.

Kimse hayatının sonuna kadar kamu hizmetinde kalmaz. Bir süre sonra bu işe başka biri getirilir, ayrılır. Bu dünyadaki hiçbir iş ve otorite insanlar için kalıcı değildir.

  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Mahkeme kadıya mülk değil atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki M Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki M Harfi ile Başlayan Atasözleri