Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı

Erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri örneğin iş görüşmesi, bağ bahçe işleri babasından, kız çocukda kadınların yapması gereken şeyleri örneğin temizlik, yemek yapmak anasından öğrenir. Baba ve anne zamanında çocuklarına sorumlukları ile ilgili işleri öğretmemişlerse, çocuktan işe yarar şeyler yapmasını beklemek boşunadır. Erdemli insanlar gelenek ve görenekleri ile yaşarlar.

Doğru olan ve kişilere zarar vermeyen gelenek, görenek nesiller boyunca çocuklara aktarılır. Bu yaşantı daha önce dedelerden, atalardan tecrübe edildiği için çok az hata şansına sahiptir. Çocuklara erkenden verilecek bu doğru bilgiler onların erken yaşta ergin olmasına, erdem kazanmasına yardımcı olur.

Eğitim verilmeyen genç bir erkek görgüsüz, kız çocuğu ise işe yaramaz olarak nitelendirilir. Çocuk, erkeklerin babasından ne yapması gerektiğini öğrenir, örneğin, iş görüşmesi, bağ bahçeciliği ve kadınların kız için ne yapması gerektiğini, örneğin temizlik, yemek pişirme. Baba ve anne çocuklarına zamanla sorumluluklarını öğretmediyse, çocuğun faydalı şeyler yapmasını beklemek boşuna olur.

Erdemli insanlar gelenek ve görenekleriyle yaşarlar. Doğru olan ve insanlara zarar vermeyen gelenek nesiller boyu çocuklara aktarılır. Bu deneyim daha önce büyükbaba ve atalardan deneyimlendiğinden, hata olasılığı çok düşüktür.

Çocuklara erken verilecek olan bu doğru bilgi, onların olgunlaşmasına ve erken yaşta erdem kazanmasına yardımcı olur. Eğitilmemiş genç bir adam atıl ve kız işe yaramaz kabul edilir.

  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki O Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki O Harfi ile Başlayan Atasözleri