Talihim olsaydı anamdan kız doğardım

Hayatta en ağır ve güç işleri erkekler yapar. Türk kültüründe erkek evin reisi olarak kabul edildiği için, ailede erkeğin sorumluluğu daha fazladır. Annelik kutsaldır, annelik kadınlara mahsustur.

Kadınlar erkeklere göre daha hassas ve narindir, kendilerine daha çok saygı gösterilir. Erkeklerin karşılaştığı zorluklar karşısında kullandığı, şansızlığını dile getirdiği bir sözdür. Erkekler hayattaki en zor ve zor işi yaparlar.

Türk kültüründe, adam evin başı olarak kabul edildiğinden, adamın sorumluluğu ailede daha fazladır. Annelik kutsal, annelik kadınlar içindir. Kadınlar erkeklerden daha hassas ve hassastır ve daha fazla saygı görürler.

Erkekler tarafından, karşılaştıkları zorluklar karşısında kullandıkları ve talihsizliklerini ifade ettikleri bir kelimedir.

  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Talihim olsaydı anamdan kız doğardım atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri