Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı

Tarla taşlı yerden alınırsa tohumlar taşın gölgesinde, kurumadan daha kolay yetişir. Saçı uzun kız herkesin takdir ettiği bir güzelliğe sahiptir, beğenilir, makbuldür. İri başlı öküzde kuvvetin simgesi olduğu için tercih edilmelidir.

Bir şey alırken, daha nitelikli ve özellikli olanı tercih etmek her zaman iyidir. Tarlanın taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün büyük başlısı daha çok beğenilir. Tarlanın taşlısı toprak için daha bereketlidir ve değerlidir, bu bakımdan taşlı tarla tercih edilir.

Kadınında uzun saçlısı daha çekici ve güzeldir. Öküzün de büyük başlısı daha güçlüdür ve güzeldir. İnsanlar, hayatta sahip oldukları şeylerin hep en iyisinin olmasını ister.

Bir şey alınırken de güzel özelliklerine dikkat edilir. Tarla taşlı zeminden alınırsa, tohumlar kurumadan önce taşın gölgesinde daha kolay büyüyecektir. Uzun saçlı kız herkesin takdir ettiği bir güzelliğe sahiptir, sevilir, kabul edilebilir.

Büyük başlı öküzdeki kuvvetin sembolü olduğu için tercih edilmelidir. Bir şey satın alırken, daha nitelikli ve öne çıkanları seçmek her zaman iyidir. Tarlanın taşlı, kızın uzun saçları, öküzün büyük başı daha fazla takdir edilir.

Tarlanın taşlılığı toprak için daha verimli ve değerlidir, bu bakımdan taşlı alan tercih edilir. Uzun saçları daha çekici ve güzel. Öküzün büyük kafası daha güçlü ve güzel.

İnsanlar her zaman hayatta sahip olduklarının en iyisi olmasını ister. Bir şey alırken, güzel özelliklerine dikkat edilir.

  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Tarlanın taşlısı kızın saçlısı öküzün başlısı atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri