Tarlaya saban sürüye çoban

Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır, ekilemez olur. Bunun gibi bir sürüdende verim bekleniyorsa, onu iyi bir çobana teslim etmelidir.

Çünkü iyi bir çoban, sürünün nerede besleneceğini, bakımının nasıl yapılacağını bilir. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk.

Ağaca çıkan keçinin, dala bakan. Taş düştüğü yerde ağırdır taş yerinde ağırdır. Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır.

Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymetide bilinmez. Tarlayı ekime elverişli, verimli hale getirmek için onu sürecek tarım araç ve gereçlerine ihtiyaç duyulur.

Bir sürünün iyi beslenmesi ve korunmasıda ancak çobanla mümkündür. Bir işi verimli olarak çalıştıracak bir yöneticiye her zaman ihtiyaç duyulur. Bir tarla sürülür ve işlenirse, istenen ürünü verir.

Pulluğun girmediği alan yakında dejenere olur ve kısır hale gelir, ekilemez. Bu kadar çok verim bekleniyorsa, onu iyi bir çobana teslim etmelidir. Çünkü iyi bir çoban sürüyü nereye besleyeceğini ve bakımını nerede yapacağını bilir.

Taşa gelen keçi ağacın oğlu olur. Bk. Ağaçtan çıkan ve dala bakan keçi.

Taş düştüğü yerde ağırdır. Herkes, çevrelerinde her şey önemlidir. Kişi nerede olduğunu bildiği için bir çevre edinmiş ve önemli bir yere gelmiştir.

Yabancı olduğu bir yerde değerli olarak bilinmemektedir. Tarımı ekime ve doğurganlığa uygun hale getirmek için tarımsal araç ve gereçlere ihtiyaç vardır. Sürüyü iyi beslemek ve korumak için sadece çoban ile mümkündür.

Bir işletmeyi verimli bir şekilde yürütmek için her zaman bir yöneticiye ihtiyaç vardır.

  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Tarlaya saban sürüye çoban atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri