Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider, bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir. Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir. Herkes tatlı dille söylenen sözlerden etkilenir.

Tatlılıkla, gönül okşayarak söylenen söz, azgın düşmanı bile yola getirir. Bu bakımdan insan, okşayıcı, gönül alıcı sözlerle karşısındakinin inadını yok edebilir. Gönül alıcı sözlerin, davranışların yaptıramayacağı iş yoktur.

İnsanı hem olumlu hemde olumsuz yönde en çok etkileyen sözdür. Acı ve kırıcı söz kalp incitir, dostu düşman yaparken, tatlı ve gönül okşayıcı bir söz en zararlı kimseyi bile bizim lehimize çevirir, dostumuz yapar. Sözün etkisi hiçbir zaman unutulmamalıdır.

İyi ve etkili konuşmanın, en inatçı kişileri bile yumuşattığı. İnsan ilişkilerinde, iyi ve güzel konuşmanın büyük yeri ve önemi vardır. Kimi kişiler, inandıkları bir düşünceye inatla sarılırlar.

Temelde yanlış ve sakıncalı olduklarını bildikleri halde bunda direnirler. Böyle kişileri düşüncelerinden caydırmak için sert sözler, buyruklar ve yasal yaptırımlarda yararlı olmayabilir. Onları ancak tatlı dille, inandırıcı sözlerle yavaş yavaş yumuşatma olanağı vardır.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünde, en kötü kişilerin bile inandırıcı, okşayıcı sözlerle yıla getirilebileceği düşüncesi anlatılmak istenmiştir. Yılan, bilindiği gibi hayvanlar arasında en soğuk, en sevimsiz bir yaratıktır. Yılan huylu kişiler, sertlikle değil, tatlı dille yumuşatılabilir.

Olumsuz düşünce ve davranışlarında anlamsız biçimde inatla direnenleri, öfke ile sertlikle değil, gönül okşayıcı tatlı sözlerle yola getirmeye çalışmak, yumuşatmak en doğru yoldur. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, nazikçe, yerinde, o kişinin hoşuna giden sözler söylenerek ikna edilebilir. Gönül alıcı, hoşa giden ve etkileyici sözler herkesin hoşuna gider.

Bunu duyan kişinin inadı kırılır, yumuşar ve anlaşabileceğimiz biri haline gelir. Sert ve incinmez, yumuşak, hoş, içten, sevecen, etkileyici, ikna edici ve tamamen konuşan kişi bunu sever, bu kelime en azgın insanın bile azimini kırar, yumuşatır ve yola getirir. Kalbin inatçılığı içten, okşama kelimelerle yenilebilir.

Herkes konuşulan sözlerden etkilenir. Tatlı bir şekilde konuşulan kelime, bir kalple, yolda azgın düşmanı bile getiriyor. Bu bağlamda, insanlar okşama ve yürekten sözlerle rakiplerinin inatçılığını yok edebilir.

İçten kelimelerin ve davranışların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. İnsanları hem olumlu hem de olumsuz etkileyen kelimedir. Acı dolu ve acı verici kelime kalbi incitirken, dost düşman tatlı ve kalp seven bir kelime bile bizim lehimize en zararlı kişiyi döndürür, arkadaşımız yapar.

Kelimenin etkisi asla unutulmamalıdır. İyi konuşma ve en inatçı insanları bile etkili bir şekilde yumuşatır. İnsan ilişkilerinde, iyi ve iyi konuşmanın yeri ve önemi büyüktür.

Bazı insanlar inatla inandıkları bir düşünceyi kucaklarlar. Temelde yanlış ve sakıncalı olduklarını bilmelerine rağmen buna direniyorlar. Bu tür insanları düşüncelerinden caydırmak, sert sözler, emirler ve yasal yaptırımlarda yardımcı olmayabilir.

Onları yavaş yavaş sadece tatlı dil, ikna edici kelimelerle yumuşatma fırsatı var. Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığı sözünde, en kötü insanların bile ikna edici ve sevecen kelimelerle yıla getirilebileceği fikrini açıklamak hedefleniyor. Yılan, bilindiği gibi, hayvanlar arasındaki en soğuk, en sevimsiz yaratıktır.

Yılan temperli insanlar sertlikle değil tatlı dil ile yumuşatılabilir. Olumsuz düşüncelerinde ve davranışlarında anlamsız bir şekilde direnenleri öfke ve sertlikle değil, kalbi hoş ve tatlı sözlerle yumuşatmaya çalışmanın en doğru yolu. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, sevdiği kelimeleri söyleyerek yerinde, yavaşça ikna edilebilir.

Keyifli, hoş ve etkileyici kelimelerin tadını herkes çıkaracak. Bunu duyan kişi inatçılığını kırar, yumuşar ve başa çıkabileceğimiz biri olur.

  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri