Testiyi kıranda bir dolduran da

Yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü toplumlarda, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz, genellemeyle iyilerde kötü olur. Çünkü bu tür çevrelerde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur. Yolsuzluk ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü toplumlarda, işini düzgün yapan ve görevlerini kötüye kullanan kişiler arasında bir ayrım yapılmaz ve genel olarak kötü olur.

Çünkü bu ortamlarda sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı yoktur.

  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Testiyi kıranda bir dolduran da atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri