Testiyi kıranda bir suyu getiren de

İyilik ödülsüz, kötülükde cezasız kalır, yahut her ikisi eşit tutulurda aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. Bu durumda düzeni bozar, yönetimin iflasına neden olur. Görevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.

Yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü toplumlarda, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz, genellemeyle iyilerde kötü olur. Çünkü bu tür çevrelerde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur. Toplumsal yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü yerlerde, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz.

İyilik haksız kalır, kötülük cezasız kalır ya da her ikisi de eşit tutulursa ve hiçbir fark olmazsa, haksız muamele görürler. Bu durumda, emri bozar ve idarenin iflasına neden olur. İşini iyi yapan ve kötüye kullanan kişiler arasında fark yoktur.

Yolsuzluk ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü toplumlarda, işini düzgün yapan ve görevlerini kötüye kullanan kişiler arasında bir ayrım yapılmaz ve genel olarak kötü olur. Çünkü bu ortamlarda sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı yoktur. Sosyal yolsuzluğun ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü yerlerde, görevlerini doğru bir şekilde yerine getiren ve görevlerini kötüye kullanan kişiler arasında bir ayrım yapılmaz.

  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Testiyi kıranda bir suyu getiren de atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki T Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki T Harfi ile Başlayan Atasözleri