Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti

Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerinde pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla, pahalı olanda kaliteli, değerli ve sağlamdır.

Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerinde pahalılığından korkulmamalıdır. Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeyi, pahalı şeylerinde pahalılığından korkmamayı öğütleyen bir söz. Bir malın ucuz olması sebepsiz değildir, ya modası geçmiştir, ya çürüktür, ya defoludur, ya kaba ve kullanışsızdır, yada bol bulunan bir nesnedir.

Pahalı olmasınında nedenleri vardır, ya yeni çıkmıştır, ya sağlamdır, ya biçimli ve kullanışlıdır, yada az bulunan bir nesnedir. Alışverişte bütün bunlar gözönünde bulundurulmalıdır. Satılığa çıkarılan bir mal kalitesine göre şyatlandırılır.

Ucuz malların kalitesi pahalı mallara oranla daha düşüktür. Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, aldatılmamak koşuluyla pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıyız. Bir malın fiyatı, doğasına dayanmaktadır.

Bu nedenle, ucuz şeylerin ucuzluğunu tolere etmemeli ve pahalı şeylerin pahalılığından korkmamalıdır. Ucuz çürükler kötü ve zayıf olduğu için, çoğunlukla pahalı olanlar kaliteli, değerli ve sağlamdır. Ucuz şeylerin ucuzluğu için tolere edilmemeli ve pahalı şeyler için pahalı şeylerden korkmamalıdır.

Ucuz şeylerin ucuzluğundan ödün vermemeyi, pahalı şeylerden pahalı olmamasından korkmamayı söyleyen bir kelime. Bir malın ucuzluğu sebepsiz değil, modası geçmiş, çürümüş, kusurlu, kaba ve kullanılamaz veya bol bir nesne. Pahalı olmasının nedenleri vardır, yeni serbest bırakılır, sağlamdır, şekillendirilir ve faydalıdır veya nadir bir nesnedir.

Alışverişte tüm bunlar dikkate alınmalıdır. Satışa sunulan bir ürünün kalitesine göre yapılır. Ucuz malların kalitesi pahalı malların kalitesinden daha düşüktür.

Ucuz şeylerin ucuzluğunu tolere etmemeliyiz, aldatılmaması koşuluyla pahalı şeylerin pahalılığından korkmamalıyız.

  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki U Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki U Harfi ile Başlayan Atasözleri